Siirry sisältöön

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Teollisuuden hukkalämpö ja materiaalisivuvirrat tulevaisuuden kiertotalousperusteisessa energiajärjestelmässä

Webinaari to 11.11.2021 klo 9–10:30

Sivuvirrat hyötykäyttöön – Teollisuuden hukkalämpö ja materiaalisivuvirrat tulevaisuuden kiertotalousperusteisessa energiajärjestelmässä

Teollisuuden sivuvirroissa piilee merkittävä potentiaali, jota harva yrityksistä vielä hyödyntää. Sivuvirtojen hyödyntäminen on yrityksille energia- ja kustannustehokasta. Lisäksi puhtaampien ratkaisujen käyttöönotto viestii edelläkävijyydestä ja on jopa välttämättömyys toimintaympäristössä, joka ohjaa pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Sivuvirrat ovatkin keskeinen osa tulevaisuuden kiertävää energiajärjestelmää, jossa yhteiskunnan eri toimijat  –  kunnat, teollisuusyritykset ja paikalliset toimijat – tekevät tiivistä yhteistyötä.

Tervetuloa energiainfrayhtiö Nevelin tilaisuuteen kuulemaan, mitä mahdollisuuksia sivuvirtojen hyödyntäminen tarjoaisi yrityksellesi ja mitä niiden laajempi hyödyntäminen vaatii. Yhteisessä kumppanuudessa energiatuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen ja siihen liittyvät investoinnit voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja riskejä madaltaen.

Ohjelma

9:00 Tilaisuuden avaus – Myyntijohtaja Kari Föhr, Nevel

9:10 Teollisuuden häviölämpövirtojen hyödyntäminen lämpöpumppujen ja lämpövarastojen avulla – Apulaisprofessori Tero Tynjälä, Lappeenrannan yliopisto

9:35 Materiaalisivuvirtojen hyödyntäminen – Konseptikehityspäällikkö Niklas Vähä-Savo, Nevel

10:00 Asiakasnäkökulma – Tomi Strand, Nestlé Puljonki

10:25 Loppusanat – Myyntijohtaja Kari Föhr, Nevel

Ilmoittaudu mukaan

Toimitko teollisuusalalla? Päätätkö yrityksesi energiaratkaisuista? Kiinnostaako sinua, miten yrityksesi voisi hyödyntää sivuvirtoja ja hukkalämpöä paremmin toiminnassanne?

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan webinaariin 9.11.2021 mennessä. Osallistumislinkki tapahtumaan lähetetään sähköpostitse.

Tilaisuuden puhujat

Tero Tynjälä

Tero Tynjälä toimii LUT yliopistossa termodynamiikan apulaisprofessorina sekä energiatekniikan osaston varajohtajana. Hänen tutkimusaiheitaan ovat erilaiset teollisuuden ja yhteiskuntien energiajärjestelmät sekä energian tehokas käyttö. Parhaillaan Tynjälä toimii vastuullisena johtajana tutkimushankkeissa, jotka liittyvät mm. lämpöpumppujen ja lämpövarastojen hyödyntämiseen tulevaisuuden energiajärjestelmissä sekä hiilidioksidin talteenottoon varastointiin ja hyötykäyttöön erilaisista teollisuuden pistelähteistä. Teollisuuden ja yhteiskunnan nopea dekarbonisaatio on yhteinen haaste kaikissa meneillään olevissa tutkimushankkeissa. Pääosissa siirryttäessä fossiilitaloudesta päästöttömään energiajärjestelmään ovat energian tehokas käyttö ja siihen liittyvä sähköistyminen, häviölämpövirtojen ja muiden sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen sekä hiilen kierron sulkeminen.

Kari Föhr

Kari Föhrillä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä mineraalinjalostusteollisuudesta, jossa hän on toiminut monissa eri tehtävissä mm. tutkimus- ja tuotantoinsinöörinä sekä tehtaanjohtajana. Hänellä on myös vahva tausta maailmanlaajuisen ratkaisumyynnin saralta. Nykyisessä tehtävässään Nevelin myyntijohtajana, Kari auttaa teollisuusasiakkaita optimoimaan energia- ja materiaalivirtoja kustannustehokkaasti sekä luomaan kestäviä infrastruktuuriratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.

 

 

Niklas Vähä-Savo

Niklas Vähä-Savo toimii Nevelillä konseptikehityspäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu energia- ja kiertotalouskonseptien luominen teollisille asiakkaille sekä uusien konseptien selvittäminen ja kehittäminen. Niklaksella on useamman vuoden kokemus energia-alalta: sekä energiatuotannon, laitevalmistajan että kehitystehtävien parista. Tekniikan tohtoriksi Niklas väitteli Åbo Akademista vuonna 2015 ja pääaineena hänellä oli epäorgaaninen kemia. Niklaksessa on kattava osaaminen korkealämpötilakemiasta, polttoaineista, päästöistä ja eri energiatuontamuodoista.

Lupauksemme on infrastruktuuriratkaisujen vieminen uudelle tasolle

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kuntien kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Nevelin palveluksessa on 150 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Olemme siotutuneet ilmastopositiiviseen tulevaisuuteen ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-päästöttömään energiantuotantoon.