Siirry sisältöön

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Teollisuuden hukkalämpö ja materiaalisivuvirrat tulevaisuuden kiertotalousperusteisessa energiajärjestelmässä

Lataa Sivuvirrat hyötykäyttöön –tilaisuuden nauhoite

Teollisuuden sivuvirroissa piilee merkittävä potentiaali, jota harva yrityksistä vielä hyödyntää. Sivuvirtojen hyödyntäminen on yrityksille energia- ja kustannustehokasta. Lisäksi puhtaampien ratkaisujen käyttöönotto viestii edelläkävijyydestä ja on jopa välttämättömyys toimintaympäristössä, joka ohjaa pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Sivuvirrat ovatkin keskeinen osa tulevaisuuden kiertävää energiajärjestelmää, jossa yhteiskunnan eri toimijat  –  kunnat, teollisuusyritykset ja paikalliset toimijat – tekevät tiivistä yhteistyötä.

Tilaisuudessa keskustelimme siitä, mitä mahdollisuuksia sivuvirtojen hyödyntäminen tarjoaa yrityksille ja mitä niiden laajempi hyödyntäminen vaatii. Lataa tilaisuuden nauhoite itsellesi oheisella lomakkeella.

Tilaisuuden ohjelma

9:00 Tilaisuuden avaus – Myyntijohtaja Kari Föhr, Nevel

9:10 Teollisuuden häviölämpövirtojen hyödyntäminen lämpöpumppujen ja lämpövarastojen avulla – Apulaisprofessori Tero Tynjälä, Lappeenrannan yliopisto

9:35 Materiaalisivuvirtojen hyödyntäminen – Konseptikehityspäällikkö Niklas Vähä-Savo, Nevel

10:00 Pyrkimyksenä energiaomavaraisuus oman toiminnan sivutuotteiden avulla – Tomi Strand, Nestlé Puljonki

10:25 Loppusanat – Myyntijohtaja Kari Föhr, Nevel

 

Tilaisuuden puhujat

Tero Tynjälä

Tero Tynjälä toimii LUT yliopistossa termodynamiikan apulaisprofessorina sekä energiatekniikan osaston varajohtajana. Hänen tutkimusaiheitaan ovat erilaiset teollisuuden ja yhteiskuntien energiajärjestelmät sekä energian tehokas käyttö. Parhaillaan Tynjälä toimii vastuullisena johtajana tutkimushankkeissa, jotka liittyvät mm. lämpöpumppujen ja lämpövarastojen hyödyntämiseen tulevaisuuden energiajärjestelmissä sekä hiilidioksidin talteenottoon varastointiin ja hyötykäyttöön erilaisista teollisuuden pistelähteistä. Teollisuuden ja yhteiskunnan nopea dekarbonisaatio on yhteinen haaste kaikissa meneillään olevissa tutkimushankkeissa. Pääosissa siirryttäessä fossiilitaloudesta päästöttömään energiajärjestelmään ovat energian tehokas käyttö ja siihen liittyvä sähköistyminen, häviölämpövirtojen ja muiden sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen sekä hiilen kierron sulkeminen.

Tomi Strand, Nestlé Puljonki

Tomi Strand

Tomi Strand toimii tehtaanjohtajana Juuassa Nestlé Puljongin tehtaalla. Yhdessä tiiminsä kanssa hän pyrkii varmistamaan yrityksen pääsyn 20 % alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2025 mennessä sekä turvallisuuden niin tuotteiden kuin tuotannonkin osalta. Lisäksi tehtaan korkea palvelutaso on Tomilla lähellä sydäntä. Kokemusta häneltä löytyy myös muun muassa Nestlén kahvi- ja vauvanruokatuotantolaitosten tehokkuuden ja jatkuvan suorituskyvyn optimoinnista. Aiemmin urallaan Tomi on toiminut pakkausalalla tehdas- ja tuotantopäällikkönä. Koulutukseltaan Tomi on materiaalitekniikan DI Tampereen teknillisestä yliopistosta.

 

Niklas Vähä-Savo

Niklas Vähä-Savo toimii Nevelillä konseptikehityspäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu energia- ja kiertotalouskonseptien luominen teollisille asiakkaille sekä uusien konseptien selvittäminen ja kehittäminen. Niklaksella on useamman vuoden kokemus energia-alalta: sekä energiatuotannon, laitevalmistajan että kehitystehtävien parista. Tekniikan tohtoriksi Niklas väitteli Åbo Akademista vuonna 2015 ja pääaineena hänellä oli epäorgaaninen kemia. Niklaksessa on kattava osaaminen korkealämpötilakemiasta, polttoaineista, päästöistä ja eri energiatuontamuodoista.

Kari Föhr

Kari Föhrillä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä mineraalinjalostusteollisuudesta, jossa hän on toiminut monissa eri tehtävissä mm. tutkimus- ja tuotantoinsinöörinä sekä tehtaanjohtajana. Hänellä on myös vahva tausta maailmanlaajuisen ratkaisumyynnin saralta. Nykyisessä tehtävässään Nevelin myyntijohtajana, Kari auttaa teollisuusasiakkaita optimoimaan energia- ja materiaalivirtoja kustannustehokkaasti sekä luomaan kestäviä infrastruktuuriratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.

Ota yhteyttä

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043