Siirry sisältöön

Vihertyvä kaasuverkko mahdollisuuksien tarjoajana

14 Syyskuuta, 2020
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Edellisessä kirjoituksessani tarkastelimme paikallisia ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Tässä kirjoituksessa käsittelen kaasuverkon tarjoamia mahdollisuuksia, kun paikalliset ratkaisut kaasun käytön hiilipäästöjen pudottamiseksi on selvitetty.

Eurooppalaisen Gas for Climate –konsortion tuoreen selvityksen mukaan eurooppalaisella kaasulla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa nettohiilipäästön nollataso vuoteen 2050 mennessä. Kasvu voidaan toteuttaa lisäämällä biometaanin tuotantoa etenkin maatalouden sivujakeista, kasvattamalla voimakkaasti vedyn tuotantoa ja siirtämällä näitä olemassa olevaa maakaasuverkkoa hyödyntäen. Hiilineutraalia vetyä on mahdollista tuottaa verkkoon jopa 20% ”vihreänä” vetynä sähköllä hajottamalla vettä käyttäen apuna tuuli- ja aurinkosähköä elektrolyysillä, tai ”sinisenä” vetynä, jolloin maakaasun vety erotetaan esim. höyryreformoimalla, ja hapetettu hiilidioksidi varastoidaan esim. maaperään (ns. CCS-prosessilla). On myös teknisesti mahdollista ladata kaasuverkkoa ja kaasuvarastoja sähköverkosta yli jäävällä osuudella joko suoraan vetynä tai ilmakehän hiilidioksidin kanssa valmistetulla synteesikaasulla. Euroopan laajuinen valmis kaasuverkko varastosäiliöineen tai erillinen vetykaasuverkosto voidaan näin valjastaa sähköverkon tuotantopiikkien tasaajaksi ja toimimaan akun tapaan.

Uusiutuvaa kaasua markkinoilta

Kaasuverkon laajeneminen ja vapauttaminen kilpailulle myös Suomessa yhtenä viimeisistä Euroopan maista mahdollistaa vihdoin biometaanin ostamisen kahdenvälisellä sopimuksella rekisteröityneeltä tuottajalta Suomessa tai Baltiassa. Biometaanin tai biopropaanin ostomahdollisuudet markkinoilta paineistetussa tai nesteytetyssä säilössä (LNG maakaasu) kannattaa selvittää niissä tapauksissa, että kaasuverkkoa ei ole paikallisesti käytettävissä.

Uusiutuvan kaasun käyttäjästä sen tuottajaksi

Euroopan kaasuverkkoa halutaan nopeasti avattavaksi maakaasun ja biometaanin lisäksi myös vedyn ja hiilidioksidin kaupalle. Tämä on selkeästi kirjattu tavoitteeksi mm. Euroopan kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston (ENTSOG) 2050 tiekarttaan. Myös integrointi sähköverkon kanssa toimivaksi kulutuspiikkejä tasaavaksi järjestelmäksi avaa uusia näkökulmia. Jotta teknologiat ja markkinat todella saadaan tukemaan muutosta kohti hiilivapautta, päästöoikeuksien hinnan on kuitenkin noustava nykyistä merkittävästi korkeammalle, ja vedyn sekä biometaanin tuotannon vaatimia investointeja on tuettava esim. näille annettavilla takuuhinnoilla. Lisäksi maiden rajojen yli tapahtuvan kaasukaupan esteitä on laajasti purettava. Muutos on mahdollista toteuttaa yllättävän nopeasti, esim. Gas for climate –konsortio esittää Euroopan tasolla 10% sitovaa uusiutuvan kaasun tavoitetta verkossa 2030 mennessä. Tällaisten verkostojen, konsortioiden ja riippumattomien asiantuntijoiden suositukset vaikuttavat varmasti lähiaikojen päästökaupan ja energiaverotuksen uudistuksen poliittisiin päätöksiin EU- ja kansallisella tasolla. Toteutuessaan muutokset tulevat nopeasti tarjoamaan aivan uusia mahdollisuuksia teollisuudelle tuotannon hiilineutraloimiseksi sekä jopa ylijäämän myymiseksi muille tarvitsijoille.

Hiilineutraaliuden rooli kaasu- ja sähköverkoissa

Vastuunsa kantava ja avarakatseinen teollinen toimija voi luotettavan ja osaavan asiantuntijakumppanin kanssa varautua lähivuosina tarjoutuviin uusiin mahdollisuuksiin jo tänään.

Autamme sinua mielellämme tavoitteissasi liittyen hiilineutraaliuteen, resurssitehokkuuteen tai muihin energia- ja materiaali-infrastruktuurihankkeisiin. Ota yhteyttä Teemu Klingbergiin kuullaksesi lisää.

Teemu Klingberg

Director, New ventures

+358 50 317 1448