Siirry sisältöön

Älykkyys

Nevelin älykkäät digitaaliset ratkaisut

Kunnallisten energia- ja materiaalivirtojen hallinta on yhdistelmä digitalisaatiota, automaatiota ja ihmisten osaamista ja kokemusta. Tärkeintä on löytää yhdistelmä, joka vastaa tarpeisiin ja vie toiminnot tarvittavalle tasolle.

Kehittyneen digitaalisen käyttö- ja kunnossapitoalustan avulla kerätään dataa ja hyödynnetään sitä päätöksenteon tukena. Energia- ja materiaalivirtojen optimointi datan avulla säästää tuotannon kustannuksia, ja fokusta voidaan siirtää ennakoivaan kunnossapitoon.

Digitaalisatio tehostaa toimintaa

Automaation avulla operaattorit voivat hallita energiantuotantoa keskitetysti yhdestä valvomosta, jolloin tuotantoa ei tarvitse valvoa paikan päällä vuorokauden ympäri. Laitoksen työntekijät voivat näin keskittyä ennakoivaan kunnossapitoon ja muihin tehtäviin normaalin työajan puitteissa. Koneoppimismallien avulla inhimilliset virheet ja tehokkuusvaihtelut jäävät pois. Dataa kerätään ja analysoidaan jatkuvasti, jolloin operaattoreilla on parempi käsitys tilanteesta ja päätöksenteko on tehokkaampaa. Kun potentiaalisia ongelmia voidaan ennakoida, vähenee ennakoimattomien kunnossapitotöiden tarve ja suunnittelu- ja kehitystyölle jää enemmän aikaa.

Haastattelu
”Hallinnoin Nevelin digitaalista käyttö- ja kunnossapitoalustaa, johon kuuluu kymmeniä laitoksia. Olemme keskittäneet perinteiset laitosoperaatiot ja kunnossapitotoiminnot ja voimme nyt operoida useita laitoksia ja projekteja samaan aikaan hyödyntämällä koneoppimista ja käyttämällä eri laitosten datavirtoja.

Käytössämme on useiden laitosten dataa toimintojen vertailuun ja optimointiin. Asiakkaamme voivat seurata tuotannon tehokkuutta ja hävikkiä. Suoria säästöjä syntyy vähentyneestä polttoaineenkulutuksesta ja tuotannon paremmasta ennakoitavuudesta.

Asiakkaamme saavat mittakaavaetua, sillä järjestelmä oppii jatkuvasti uutta. Tehtäviä voidaan automatisoida ja ratkaisuista tulee entistäkin älykkäämpiä. Pystymme myös tunnistamaan tuontantoprosessista kerätystä datasta ongelmia ja trendejä, joita ei pysty laitoksessa näkemään. Voimme näin ennakoida tuotantoa ja tukea sen suunnittelua.”

Antti Salmi,
Nevelin automaatio ja analytiikka

 

 

Jatka lukemista

Kohti edistyksellistä kunnallista infrastruktuuria

Lataa business white paper

Uudet toimintamallit

Lue lisää

Vähähiilisyys

Lue lisää