Siirry sisältöön

Uudet toimintamallit

Edistämme uusien toimintatapojen käyttöönottoa

Uusien toimintamallien luominen ja teknologioiden käyttöönotto edellyttävät uusia toimintatapoja, osaamista ja asiantuntemusta. Nevel kartoittaa kuntien kanssa polun optimaaliseen ja resurssitehokkaaseen energiatulevaisuuteen sekä selvittää siihen vaadittavat investoinnit.

Yleensä energia-, materiaali- ja tietovirtojen infrastruktuurin suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito eivät ole kuntien ydinosaamista, eivätkä uuden infrastruktuurin pääomakulut ja pitkät kuoletusajat ole taloudenhoidon kannalta mielekkäitä. Kumppanuudet ovatkin houkutteleva tapa tehdä infrastruktuuri-investointeja ja kehittää kiertotaloutta. Etuja saavutetaan, kun mallia kehitetään yhdessä esimerkiksi teollisuusyritysten kanssa ja integroidaan kaikki osapuolet samaan ekosysteemiin.

Haastattelu
”Teemme herkeämättä töitä hiilineutraalin tulevaisuuden eteen luomalla kiertotalouksia, parantamalla energiatehokkuutta ja investoimalla uusiutuvaan energiaan. Pyrimme kartoittamaan tarpeet yhdessä kunnan kanssa ja suunnittelemaan energiantuotantoon tai muihin materiaalivirtoihin liittyviä ratkaisuja.

Mahdollisuuksien mukaan luomme paikallisia kiertotalouksia yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Voimme luoda kiinteistöille 100% uusiutuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja.

Kaukolämpö on hiilineutraalin tulevaisuuden kannalta paras mahdollinen ratkaisu ja hyvä esimerkki modernista alustataloudesta. Meidän ei tarvitse kehittää ympäristöystävällisiä ratkaisuja erikseen jokaiselle yksittäiselle rakennukselle tai kerrostalolle, sillä lämmön tuotantotavan vaihtaminen riittää. Näin hyödyt voidaan tuoda samalla kertaa sadoille asiakkaille. Kaukolämpö on helpoin tapa tarjota asiakkaille luotettavaa ja vastuullista lämmitystä.

Clas Blomberg,
kuntainfrastruktuurista vastaava johtaja

Jatka lukemista

Kohti edistyksellistä kunnallista infrastruktuuria

Lataa business white paper

Vähähiilisyys

Lue lisää

Älykkyys

Lue lisää