Siirry sisältöön

Vähähiilisyys

Näin luomme vähähiilistä tulevaisuutta

Resurssitehokkuuden parantaminen vähentää kustannuksia varmistaen säädöstenmukaisuuden ja täyttämällä kestävän kehityksen vaatimukset. Luomalla paikallisia kiertotalouksia tuetaan kestävää kehitystä, jonka avulla kunnan asukkaat saavat esimerkiksi kaukolämpöä ja alueen teollisuus voi hyödyntää sivuvirtojaan tehokkaammin.

Kaukolämmön alustatalous mahdollistaa energia- ja materiaalivirtojen hyödyntämisen eri osapuolten välillä. Teollisuuden hukkalämpöä tai sivujakeita voidaan hyödyntää lämmitykseen, jolloin myös polttoaineen kuljetuskustannukset ovat pieniä ja matkat lyhyitä.

Forssan Nevel Green & Nevel Cool -kaukolämpöpilotit

Forssan kaupunki kuuluu suomalaisten edelläkävijäkuntien muodostamaan Fisu (Finnish Sustainable Communities) -verkostoon, joka tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Vahvistaakseen tavoitteitaan Forssan kaupunki on mukana projektissa, jossa pilotoidaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä ja siihen yhdistettyä viilennysteknologiaa. Nevel Green -kaukolämpöratkaisu sekä Nevel Cool -viilennysratkaisu tulevat käyttöön Forssan kaupungin uuteen koulurakennukseen, jonka on määrä valmistua vuonna 2022.

Lue lisää yhteistyöstämme

Lieksan kaukolämpöverkko

Vuonna 2016 Lieksan kaupunginvaltuusto päätti kehittää kaupunkiaan ja alkaa harjoittamaan kestävää kuntataloutta. Lieksa tahtoo olla elinvoimainen, elinkeinoelämää tukeva, investointeja houkutteleva paikka ja asukkaille vetovoimainen elinympäristö. Kaupunki solmi Nevelin kanssa pitkän aikavälin kumppanuussopimuksen kestävän kunnallisen biotalouden kehittämiseksi. Se on saanut merkittäviä mittakaavaetuja kunnan ja teollisuuden parantuneen yhteistyön kautta.

Nevel on vastannut Lieksan kaukolämpöverkosta jo yli kaksikymmentä vuotta. Paikallisella sahalla tuotettavasta purusta ja puunkuoresta saadaan yli puolet kaukolämpöverkon ja itse sahan lämmitykseen tarvittavasta polttoaineesta. Polttoainehävikki ja kuljetusten päästöt vähenevät ja resursseja hyödynnetään tehokkaammin. Ekosysteemi on osoittautunut niin onnistuneeksi, että uusi bioöljyntuotantolaitos saattaa pian lisätä oman ylijäämälämpönsä verkkoon. Kaupunki on hyötynyt parantuneesta palvelunlaadusta, kustannustehokkuudesta ja ekologisuudesta.

Lue lisää yhteistyöstämme

Utajärven kunta

Utajärven kunta ulkoisti kaukolämpönsä Nevelille, jotta se voisi keskittyä ydintoimintaansa, kuten koulutukseen ja sosiaalipalveluihin. Nevel on vastuussa kaukolämpöverkon toiminnasta ja toimii strategisena kumppanina tukien kuntaa verkkoon liittyvässä suunnittelu- ja kehitystyössä. Utajärveläiset asiakkaat voivat nyt hyödyntää esimerkiksi energiankulutusdataa ja e-laskutusta asiakasportaalin kautta.

Nevel käyttää paikallisessa Kinnusen Myllyssä sivutuotteena syntyviä kauran kuoria energian tuotannossa. Energiaa riittää kauramyllyn oman ja läheisen rehutehtaan käytön lisäksi Utajärven kunnan kaukolämmitykseen. Kuoria kuljetetaan vain muutaman kymmenen metrin matka siiloon ja lämpökattilaan, jolloin säästetään kuljetuskustannuksissa ja pienennetään päästöjä.

Nykyaikaisessa kunnassa jatkuva energia- ja materiaalitehokkuus toteutuu parhaiten digitaalisen alustan ja koneoppimisen kautta.

Lue lisää älykkäästä käyttö- ja kunnossapitoalustasta

Jatka lukemista

Kohti edistyksellistä kunnallista infrastruktuuria

Lataa business white paper

Älykkyys

Lue lisää

Uudet toimintamallit

Lue lisää