Siirry sisältöön

Visio tulevaisuuden tehtaasta – suljettuun kiertoon perustuvan teollisuustuotannon ympäristö- ja kustannushyödyt

8 Kesäkuuta, 2020
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Teemu Klingberg vastaa teollisuuden infrastruktuuriratkaisuista Nevel Oy:llä. Hänellä on vuosien kansainvälinen kokemus energia- ja prosessiteollisuuden johto- ja asiantuntijatehtävistä, ja hän suhtautuu intohimoisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakasarvon luomiseen.

Suljetun kierron tehtaissa teollisuusyritykset hyödyntävät aiemmin hyödyntämätöntä tai sivutuotteiksi menneitä materiaaleja uuden tuotannon käyttövoimana. Tämä säästää materiaaleja ja parantaa tuotannon tehokkuutta. Näin hyödyntämättömästä jakeesta tulee arvokas resurssi, tehtaiden tuotanto saadaan kestävämmälle pohjalle, ja voittajia ovat niin yritykset, ympäristö kuin koko yhteiskuntakin.

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Markkinaympäristön muutoksessa teollisuusyritysten paineet kasvavat, sillä niiden on etsittävä uudenlaisia mahdollisuuksia edistää tuotannon kestävyyttä ja hiilineutraaliutta. Näiden haasteiden edessä teollisuusyritykset ovat siirtäneet katseensa alustatalouden tuomiin mahdollisuuksiin. Sen avulla voidaan tehostaa ja oikea-aikaistaa tuotantoa vastaamaan tarpeita, automaatioon ja vertailudataan pohjautuvaa optimointia hyödyntäen. Tämä vähentää jätettä ja lisää sen uudelleenkäyttöä. Suljetun kierron tehdas on erinomainen esimerkki järjestelmästä, jossa hyödyke-, materiaali- ja tietovirrat optimoidaan.

Visio suljetusta kierrosta

Yhä useampi teollisuusyritys kehittää Green Factory -konsepteja, joissa tavoitteena on hiilineutraalius ja suljettu kierto. Näissä konsepteissa on tavoitteena on tunnistaa kaikki hyödynnettävissä olevat mahdollisuudet ja käyttää resurssit uudelleen täysimääräisesti, jolloin syntyy vain tuotteita eikä lainkaan hukkaa. Resurssitehokkuuden parantaminen ja hävikin minimointi ovat tehokkaita tapoja parantaa tulosta, huolehtia säädöstenmukaisuudesta ja täyttää kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset. Näin rakennetaan tulevaisuudenkestävää infrastruktuuria, joka tehostaa yrityksen toimintaa ja minimoi päästöt ja hävikin. Kun käytämme energianlähteenä sekundäärilämpöä tai teollisuusprosessien sivutuotteita, kuten lietettä, sahanpurua tai kauran kuoria, voimme pienentää energiakustannuksia sekä minimoida polttoaine- ja kuljetuskustannukset. Tällöin ympäristö- ja kustannushyödyt kasvavat entisestään.

Lue lisää kumppanuuksistamme:

Sandvik Coromant >>

Fazer >>

Kinnusen Mylly >>

Koneoppimista ja ihmisälyä

Suljetun kierron malli on tie optimoituun ja resurssitehokkaaseen tulevaisuuteen edistyksellisissä tehtaissa, jotka haluavat ottaa kaiken hyödyn irti näistä mahdollisuuksista. Uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto edellyttää kuitenkin uusia toimintatapoja sekä oikeanlaista osaamista. Korkea automaatiotaso ja kehittynyt koneoppimisteknologia huolehtivat siitä, että teollisuuden hyödykkeet tuotetaan turvallisesti ja resursseja käytetään tehokkaasti. Automaation ja koneälyn ansiosta inhimilliset virheet ja tehokkuusvaihtelut jäävät pois. Laitteiden toimintakunnosta ja suorituskyvystä syntyy dataa, jota kerätään ja analysoidaan jatkuvasti. Tämä parantaa päätöksentekoa ja optimoi kokonaistehokkuutta, kääntäen aikaisemmat haasteet mahdollisuudeksi.

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kuntien kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, joista hyötyvät niin asiakkaat kuin yhteiskuntakin. Nevel omistaa ja operoi yli 150:tä tuotantolaitosta ja yli 40:tä kaukolämpöverkkoa ja tuottaa 1,6 TWh energiaa vuodessa markkinoiden kehittyneimmän digitaalisen alustan avulla. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Nevel auttaa yrityksiä arvioimaan tarpeensa uudelleen ja viemään toimintansa seuraavalle tasolle.

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043