Siirry sisältöön

Kestävä kehitys

Tulevaisuuden tarpeet täyttävä infrastruktuuri ja hiilineutraali tulevaisuus saavutetaan investoimalla uusiutuvaan energiaan ja tukemalla asiakkaita kestävän kehityksen muutospolulla.

Nykypäivän yrityskentässä teollisuusyritykset panostavat vahvasti kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun – mutta pyrkivät samalla kehittämään kilpailukykyänsä.

Ympäristöystävälliset toimintamallit kulkevat usein käsi kädessä kustannustehokkuuden kanssa. Resurssien tehokkaampi käyttäminen, kuten myös verotus ja päästöoikeudet, edistävät kestävää kehitystä tukevia päätöksiä. Käytännössä kestävän kehityksen edistäminen tarkoittaa jonkintyyppistä kiertotaloutta. Resursseja ei kuluteta turhaan, olivat ne uusiutuvia tai eivät, ja kaikki käytetään uudelleen tai kierrätetään. Tässä työssä Nevelin kokemuksesta ja asiantuntemuksesta on hyötyä.

Nevel vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä investoimalla energiatehokkuuteen ja kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta. Tavoitteenamme on, että tuottamastamme energiasta 75% on uusiutuvaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2020 nostimme uusiutuvan energian määrää 67 prosenttiin.

Nevelin kestävän kehityksen tavoitteet

  • Energiantuotannon CO2-päästöjen vähentäminen
  • Tuotannosta 75% uusiutuvaa vuoden 2021 loppuun mennessä

Näin toteutamme suunnitelman

  • Hiilineutraalin tulevaisuuden edistäminen investoimalla uusiutuvaan energiaan
  • Energiankäytön optimointi ja polttoaineiden käytön sekä savukaasujen jäännöshappitasojen minimointi
  • Muutospolun suunnittelu yhteistyössä asiakkaittemme kanssa
  • Materiaalitehokkuus ja hukan minimointi, paikallisten ekosysteemien luominen koko yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla

Yhteistyöllä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Energian tuottaminen palveluna teollisuuden käyttöön on liiketoimintamme keskeinen osa, jonka avulla voimme auttaa asiakkaitamme hiilineutraalin tulevaisuuden muutospolulla. Paikallisten ekosysteemien luominen ja energia- ja materiaalitehokkuus kuuluvat olennaisesti toimintamalliimme. Tavoitteenamme on luoda yhdessä tulevaisuuden tarpeet täyttävää infrastruktuuria, joka minimoi päästöt ja hävikin sekä edistää hiilineutraaliin tulevaisuuteen tähtääviä suunnitelmia. Tässä tulevaisuuden visiossa yrityksillä on suljettuun kiertoon perustuvia tehtaita, joissa energia- ja materiaalivirtoja kierrätetään ja käytetään uudelleen, jolloin hävikkiä ei synny.

Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Parempi materiaali- ja energiatehokkuus
  • Lisääntynyt uusiutuvien energianlähteiden käyttö
  • Kehittyneen teknologian hyödyntäminen

Kun modernia teknologiaa, pitkälle vietyä automaatiota ja koneoppimista käytetään yhdessä, mahdollisuuksia aukeaa entistäkin enemmän.

Nevel kerää talteen teollisuusprosessien hukkalämpöä ja hyödyntää sen kaukolämmössä, jolloin tarve tuottaa lämpöä biopolttoaineilla vähenee. Yhteistyö Ruotsissa Sandvik Coromantin kanssa on tästä hyvä esimerkki. Nevelin ratkaisun avulla voidaan siirtää ylijäämäenergiaa yhdeltä tehtaan alueelta toiselle, jolloin saadaan sekä taloudellista etua että ympäristöhyötyjä. Tämän kumppanuuden avulla kasvihuonepäästöjä on onnistuttu vähentämään jopa 1 850 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 1 200 henkilöauton vuosipäästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet, ja ne ovat nyt lähellä nollaa.

Nevel luo paikallisia kiertotalouksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erilaisia teollisuuden sivutuotteita, kuten sahanpurua ja kauran kuoria, käytetään lämmöntuotannossa. Utajärvellä paikallisen myllyn sivutuotteena syntyviä kauran kuoria käytetään kaukolämmön tuotannossa paikallisten kotitalouksien tarpeisiin. Kuoria tarvitsee kuljettaa vain muutaman kymmenen metrin matka siiloon ja edelleen lämpökattilaan, jolloin säästetään kuljetuskustannuksissa ja päästöt pienenevät.

Kaukolämpö alustataloutena

Sadat asiakkaat ja suuret teollisuuskiinteistöt voivat hyötyä kiertotalouksista, joita Nevel on mukana luomassa, sekä niiden myötä kasvavasta uusiutuvan energian osuudesta. Digitaalisia toimintoja, huoltoalustaa ja koneoppimista hyödyntävä kaukolämpö on taloudellinen, resurssitehokkuutta parantava alusta. Kaukolämpö toimii alustana teollisuuden energia- ja materiaalivirroille, kuten sahanpurulle tai kauran kuorille.

Nevel kehittää kestävää biotaloutta yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa. Yhteistyön painopisteitä ovat olleet kaukolämpö ja teollisuuden lämmitysratkaisut sekä mittakaavaedut, joita kunnan ja teollisuuden parantuneen yhteistyön kautta saadaan. Nevel on vastannut Lieksan kaukolämpöverkosta jo yli kaksi vuosikymmentä. Tätä nykyä paikallisella sahalla tuotettavasta purusta ja puunkuoresta saadaan yli puolet kaukolämpöverkon ja itse sahan lämmitykseen tarvittavasta polttoaineesta. Polttoaineisiin liittyvä hävikki ja kuljetusten päästöt vähenevät, ja tuloksena on kunnallinen ekosysteemi, jossa resurssit hyödynnetään tehokkaasti.

Toinen esimerkki toimivasta yhteistyöstä on Utajärven kunta, joka ulkoisti kaukolämmön Nevelille. Näin kunta on voinut keskittyä ydintoimintaansa, kuten koulutukseen ja sosiaalipalveluihin. Merkittävänä ja kokeneena kaukolämmön toimittajana Nevel on myös voinut tuoda uusia palveluita kaukolämpöverkon käyttäjille toimitusvarmuudesta ja tehokkuudesta tinkimättä.

Nevel on vastuussa kaukolämpöverkon toiminnasta mutta toimii myös strategisena kumppanina, joka tukee kuntaa verkkoon liittyvässä suunnittelu- ja kehitystyössä. Utajärveläiset asiakkaat voivat nyt hyödyntää esimerkiksi energiankulutusdataa verkossa olevan asiakasportaalin kautta sekä tuntikohtaisia mittauksia ja e-laskuja.

Lue lisää kaukolämmöstä kestävän kehityksen edistäjänä.

Suomi Ruotsi

Digitalisaatio helpottaa energia- ja materiaalivirtojen optimointia

Kun tietoa on käytettävissä paremmin, energia- ja materiaalivirrat voidaan optimoida päästöjen pienentämiseksi sekä jätetuotteiden ja hävikin vähentämiseksi. Tuotantolaitosten prosessidata lähetetään pilvipohjaiselle seuranta-alustalle, jolloin sitä voidaan analysoida, suodattaa ja rikastuttaa koneoppimisen avulla päätöksenteon tueksi.

Digitaalisten toimintojemme ja huoltoalustamme avulla optimoimme palamisprosessin datapohjaisesti ja pienennämme jäännöshapen tasoa sekä CO2- ja NOx-päästöjä. Tuloksena on parantanut energiatehokkuus ja säästöjä.

Lue lisää