Skip to content

Kommunala infrastrukturlösningar

Ett långsiktigt partnerskap med Nevel hjälper kommuner att fokusera på sina kärnområden

Utbildning, sjukvård, infrastruktur och mycket mer – utbudet av tjänster som en kommun behöver ta hand om är stort. Samtidigt innebär ekonomiska åtstramningar att många kommunala verksamheter måste sänka sina kostnader och effektivisera sin interna verksamhet.

 

Nevel erbjuder kostnadseffektiva och pålitliga infrastrukturlösningar med en bred bas inom fjärrvärme, som gör det möjligt för kommuner att fokusera och fördela resurser till sina kärnområden. När marknaden ständigt förändras och miljöregleringar skärps, kan vi se till att din kommun erbjuder miljövänliga, pålitliga och effektiva infrastrukturtjänster.
Läs mer och ladda ner Nevel business white paper

Hur vårt erbjudande gynnar kommunal verksamhet

Ett partnerskap med Nevel inom kommunal infrastruktur kan leda till betydande ekonomiska fördelar genom energieffektivitet och optimerad produktion. Analys och automatisering bidrar till att förenkla beslutsprocesser och förbättra driftprestanda, och ge en bättre förmåga att förutse framtida behov. Valet att fokusera på hållbar och renare energi gynnar även samhället i helhet.

Kommunal verksamhet

Att skapa nya tjänster och affärsmodeller kräver nya arbetssätt och rätt kompetens och erfarenhet. Implementering av nya driftsmodeller, inklusive användning av teknik, kräver också gedigen planering och rätt expertis.

Vi hjälper dig att planera en väg som hjälper din kommun att gå mot en optimal och resurseffektiv framtid, inklusive vår drifttjänstmodell och potentiella investeringsmodeller.

Läs Peter Bäckströms blogg Ökad resurseffektivitet genom samarbete.

Lokala industriföretag

Med hjälp av Nevels lösningar och den förbättrade tillgången till information som de tillhandahåller kopplas energiproduktion och energianvändning samman, och alla energi- och materialflöden optimeras för att minimera utsläpp och restprodukter. Den cirkulära ekonomin skapar stordriftsfördelar mellan industriföretag, energiproducenter och hushåll.

Låga koldioxidutsläpp

En förbättrad resurseffektivitet minskar kostnader genom att säkerställa att man följer lagstiftningen och uppfyller krav på hållbar utveckling. Den cirkulära ekonomin skapar stordriftsfördelar mellan industriföretag, energiproducenter och hushåll.

Läs mer

Intelligens

Hantering av kommunala energi- och materialflöden är en kombination av digitalisering, automatisering och människors kunnande och erfarenhet. Nyckeln är att hitta en kombination som uppfyller dina behov och tar funktionerna till den nivå du behöver.

Läs mer

Nya arbetsmodeller

Att ta fram nya driftsmodeller och införa ny teknik kräver nya driftsmetoder, kunskap och expertis. Tillsammans med kommunerna kommer Nevel att kartlägga vägen till en optimal och resurseffektiv energi för framtiden, och fastställa de investeringar som krävs.

Läs mer

Fjärrvärme till hushåll

Vi producerar fjärrvärme med främst inhemska och lokala kraftkällor. Vår fjärrvärme är ett miljövänligt val, där över 90 procent av vår produktion kommer från förnybara bränslen som träflis och pellets.

Vi har introducerat timavläsning av fjärrvärmeförbrukningen i alla våra fjärrvärmenät. Mer frekventa avläsningar säkerställer att vi kan ge mer exakt information om värmeförbrukning och ständigt förbättra vår energieffektivitet. Förbrukningen kan följas via vår fjärrvärmeportal. Våra avtalsvillkor är överenskomna mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige.

Nevel i korthet

Nevel äger och driver 40 fjärrvärmenät i Sverige och Finland. Vi äger och driver 150 värmeanläggningar och 7 kraftverk, med en 24/7 drifttjänstmodell. Vår moderna teknik och omfattande erfarenhet säkerställer energieffektiv och pålitlig leverans, tillsammans med kostnadsbesparingar, för de människor som bor i ditt samhälle. Kontakta våra experter för att diskutera hur vi kan stödja din kommunala verksamhet.

Intresserad? Kontakta oss!

Peter Bäckström

Director, Real Estate Business

+46 76 141 4416