Skip to content

Upptäck fantastiska möjligheter

Vi leder färden in i framtiden och tar våra kunder på en resa som kommer att vara full av lärande, gemensam innovation och nya möjligheter.

Vårt löfte är nästa nivå av infrastruktur

Vi erbjuder avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar som gynnar våra kunder och omgivande samhällen. Vi kan tillgodose alla behov hos våra kunder och bidra till att bygga en optimal omgivning. En som passar dina behov. En miljö som ger dig fördelar imorgon och i framtiden. En omgivning som gör dina invånare och medarbetare nöjda.

Vi vill ta våra kunder på en resa för att utforska framtiden, lära oss och vara innovativa tillsammans, och komma tillbaka med våra sinnen fulla av inspiration.

Nevel finns även här

Finland Estland

Fakta om Nevel

  • Vi driver mer än 130 anläggningar för energiproduktion, dygnet runt, med den mest sofistikerade digitala plattformen på marknaden.
  • Vi driver över 40 fjärrvärmenätverk.
  • Vi producerar 1,6 TWh energi årligen, vilket motsvarar uppvärmning av 90 000 hushåll under ett år.
  • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • Vi sysselsätter 130 experter, fulla av innovativa idéer.
  • Vi finns i Finland, Sverige och Estland.
  • Vi är en del av Vapo Group.

Hållbarhet

Vi hjälper våra kunder att återanvända restprodukter och avfall, och skapar lokala ekosystem. Vi arbetar rigoröst mot en koldioxidneutral framtid genom investeringar i förnybar energi, och tillsammans med våra kunder skapar vi hållbara planer för omställningen. Vi strävar mot att minska koldioxdutsläppen i vår energiproduktion genom effektivisering och ökning av andelen förnybara energikällor.

Läs om våra referenskunder

Vårt ursprung

Nevel är helägt av Vapo Group och har etablerats som ett resultat av omstruktureringen av Vapo Energy Division, i enlighet med koncernens strategi. Nevel har övertagit affärs- och kundverksamheten för värme och energi samt fjärrvärme, i Finland, Sverige och Estland.

Nevel bygger på sin position som pålitlig partner för sina kunder och söker lönsam tillväxt i levereransen av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar.

Vapo ägs av Finska staten (50,1 %) och Suomen Energiavarat Oy (49,9 %).

Nevels ledning

Markus Hassinen

Managing Director

+358 40 159 0314

Clas Blomberg

Municipal infrastructure and production Estonia and Finland

Finland

+358 40 559 0772

Peter Bäckström

Municipal infrastructure and production

Sweden

Jaana Helanen

HR

+358 50 386 5550

Teemu Klingberg

Industrial infrastructure

+358 50 317 1448

Ville Koikkalainen

Digital operations and development

+358 40 526 3638

Tuomo Urrila

Finance

+358 40 512 0375

Hanna Viita

Marketing and communications

+358 40 167 1755