Skip to content

Fjärrvärmenät

Nu lanserar vi en förbättrad fjärrvärmeportal – kundinformation uppdateras löpande

Nevels förnyade fjärrvärmeportal är en kostnadsfri tjänst för våra fjärrvärmekunder, där du enkelt kan hantera dina fjärrvärmeärenden. Vi har vidareutvecklat övervakningen av fjärrvärmeförbrukningen och alla fastigheter har nu avläsning per timme. Detta gör att du kan se din exakta fjärrvärmeförbrukning via fjärrvärmeportalen.

Vi uppdaterar för närvarande portalen för att göra förbrukningsdata tillgängligt. Viss information saknas tyvärr fortfarande och vi arbetar med att lägga till den saknade informationen så snart som möjligt. Vi ber om ursäkt om du upplever problem under implementeringen. Om du har frågor eller problem med att använda portalen, vänligen kontakta vår kundservice.

Nevel har åtagit sig att investera i värmeanläggningar och fjärrvärmenät samt att säkerställa en hög leveranssäkerhet och servicekvalitet, och att alla relevanta miljöstandarder uppfylls. Vi fortsätter att investera i energieffektivitet och användning av förnybara bränslen. Idag används cirka 96 % förnybart bränsle och vi strävar efter att fjärrvärme ska fortsätta att vara en konkurrenskraftig form av uppvärmning.

Våra fjärr­vär­me­nät

Våra fjärrvärmenät finns från Skåne ända upp till till Västernorrlands län. För mer information, skrolla ned på sidan och klicka dig vidare till ditt lokala fjärrvärmenät.