Skip to content

Fjärrvärmenät

Energi distribueras under alla förhållanden

Nevel garanterar tillgång till energi för alla våra kunder och fjärrvärmenät under den pågående globala pandemin. Vi har en robust beredskapsplan som ligger till grund för att vår energi ska distribueras och levereras under alla omständigheter.

Våra fjärr­vär­me­nät

Våra fjärrvärmenät finns från Skåne ända upp till till Västernorrlands län. För mer information, skrolla ned på sidan och klicka dig vidare till ditt lokala fjärrvärmenät.