Skip to content

Styrning

Syftet med bolagsstyrning är att upprätthålla och främja kvalitativt beslutsfattande och ledarskap. Nevels bolagsstyrning följer de regler och förordningar som definieras i bolagsordningen och svenska aktiebolagslagen. Nevel AB är onoterat. Nevel ägs av Ardian, ett världsledande privatägt investeringshus med tillgångar på 100 miljarder USD under förvaltning eller rådgivning i Europa, Amerika och Asien.

 

Styrelse Ledningsgrupp Uppförandekod Kanal för visselblåsare Policy för företagsansvar