Skip to content

Styrning

Syftet med bolagsstyrning är att upprätthålla och främja kvalitativt beslutsfattande och ledarskap. Nevels bolagsstyrning följer de regler och förordningar som definieras i bolagsordningen och svenska aktiebolagslagen. Nevel AB är onoterat. Nevel ägs av Ardian, ett världsledande privatägt investeringshus med tillgångar på 100 miljarder USD under förvaltning eller rådgivning i Europa, Amerika och Asien.

 

Styrelse Ledningsgrupp

 

Uppförandekod

Syftet med Nevels uppförandekod är att vägleda oss alla när vi fattar den sortens beslut som krävs av en god företagsmedborgare. Genom att följa uppförandekoden får vi hjälp att att främja korrekta affärsmetoder och visa att vi förväntar oss detsamma av våra affärspartner och alla som är involverade i vår värdekedja.

Läs mer Kanal för visselblåsare