Skip to content

Projekt som komplett leverans

Er partner vid implementering av samhällsnyttig infrastruktur

Lång erfarenhet av byggprojekt

Nevel har en historik av att bygga värme- och kraftvärmeverk sedan årtionden. Idag har vi också stor erfarenhet av att implementera system för biogas, produktion av kyla samt värmeåtervinning.

I byggprojekt använder vi välkända projektprocesser och verktyg som är standard inom branschen, och projekten genomförs enligt EPC-principen (Engineering, Procurement, Construction). Nevel är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

 


                      

Pålitlig projektledning

Vår projektledningsmodell säkerställer ett smidigt projektflöde från design till drift, med smidig överlämning och parallella projektfaser.

Det projektverktyg vi använder garanterar effektiv planering, riskhantering, budgetering, förändringshantering och rapportering. Projekten är alltid dokumenterade och lätta att dela med kunder och andra intressenter.

Projektgenomförande

Konceptutveckling​

Konceptutveckling är en av våra kärnkompetenser och säkerställer att kunden får maximal nytta av varje projekt. Detaljerat ingenjörsarbete utförs av våra betrodda partners och utrustningsleverantörer.

Upphandling och underleverantörer​

Vi samarbetar med flera välrenommerade, pålitliga och långsiktiga partners. I ett typiskt projekt är det 1–3 huvudleverantörer som levererar produkter och tjänster på EPC-basis. Nevel tar alltid det fulla ansvaret för projektgenomförandet.

Anläggningskonstruktion​

Vi planerar arbetet på plats tillsammans med våra underleverantörer, och organiserar arbetsplatsen för att säkerställa att projektet fortskrider smidigt, säkert och med minimala störningar för befintliga anläggningar. Vi gör även stora investeringar i förebyggande säkerhetsåtgärder.

Idrifttagning och drift​

Under driftsättningsperioden testas alla system för att verifiera att lösningen uppfyller sitt ändamål. Vi säkerställer att lösningen uppfyller acceptanskriterierna när det gäller prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och ekonomisk genomförbarhet.

Kontakta oss för mer information

Henri Lassila

Director, Projects

+358 40 8673084