Skip to content

Nevel tillhandahåller förnybar fjärrvärme i Smålandsstenar

september 26, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Energiinfrastrukturföretaget Nevel har tecknat ett avtal med Trioworld om att använda överskottsvärme från produktionen i fjärrvärmenätet i Smålandsstenar. Den överskottsvärme som tas tillvara täcker hela nätets behov.

Trioworld är en ledande expert på polyetenlösningar för förpackning och skydd med en tillverkningsanläggning i Smålandsstenar. Trioworlds produktionsprocess genererar stora mängder outnyttjad spillvärme. Tack vare ett samarbete med Nevel kan nu spillvärmen nyttjas till en smart och hållbar energiförsörjning i Smålandsstenar. Det gynnar alla parter, inklusive miljön.

– Genom detta samarbete tar vi ytterligare ett steg framåt i vår strategi om att ta vara på spillvärme från industrin och arbeta mot ett cirkulärt samhälle. Samarbetet möjliggör också fortsatt expansion och utbyggnad av vår verksamhet i Smålandsstenar, säger Stefan Johnsson, försäljningschef på Nevel.

Nevel investerar i två värmepumpar som placeras i Trioworlds produktionsanläggning och tar tillvara på överskottsvärmen. Energivolymerna från Trioworld är så stora att restvärmen från produktionen kommer att räcka till att täcka behovet i hela Smålandsstenars fjärrvärmenät.

– Tack vare samarbetet med Nevel kan stora mängder energi tas tillvara. Det känns extra angeläget nu när hela samhället står inför ett behov av att utnyttja energi på ett mer effektivt sätt och minska utsläppen. Det säger Fredrik Cato, teknisk chef på Trioworld.
​​​​​​​
Utnyttjandet av överskottsvärmen beräknas starta under andra halvåret 2023.

För mer information, kontakta:

Stefan Johnsson
Försäljningschef, Nevel
E-post: stefan.johnsson@nevel.com
Telefon: +46 730 74 24 64

Hanna Viita
Hållbarhetschef, Nevel
E-post: hanna.viita@nevel.com
Telefon: +358 40 167 17 55

Fredrik Cato
Teknisk chef, Trioworld
E-post: fredrik.cato@trioworld.com
Telefon: +46 70 583 45 23
​​​​​​​

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.

Om Trioworld
Trioworld grundades 1965 och har sedan 2018 i ägande av Altor Fund IV. Altor är ett av nordens ledande private equity-företag med fokus på att bygga bolag i världsklass. Trioworld fokuserar på kontinuerlig utveckling av innovativa och miljövänliga plastfilmsprodukter och är en av de ledande inom segmentet med en omsättning på 650 miljoner EURO och cirka 1 400 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Smålandsstenar. Produktionen sker i Sverige, Danmark, Nederländerna och Frankrike, och produkterna säljs på den globala marknaden.

null
Spillvärmen från Trioworlds anläggning täcker behovet av förnybar fjärrvärme i Smålandsstenar.