Skip to content

Samarbete mellan Gnosjö kommun och Nevel minskar CO2-utsläpp med 2 676 ton/år

Ny fjärrvärmeanläggning stödjer kommunens miljömål

Det sägs att man aldrig är längre än två meter från en Gnosjöprodukt, utvecklad och tillverkad i denna region präglad av småföretagande och entreprenörskap. Nevel har levererat förnybar fjärrvärme till kommunala fastigheter i Gnosjö sedan 2018, och för att möta en ökad efterfrågan byggs nu fjärrvärmenätet ut med en energieffektiv flispanna och ytterligare 7 kilometer kulvertnät. Den nya anläggningen tas i drift fjärde kvartalet 2021 och kommer att bidra till kommunens målsättning att ställa om från biogas och naturgas till förnybara energikällor.

Omställningen till grön energi stödjer flera av kommunens miljömål, något som uppskattas av kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark.
– Det här är en unik möjlighet för oss, att även en liten kommun utan eget energibolag kan få fjärrvärme och leverera fossilfri energi till våra egna fastigheter, men också till våra industrier och privatpersoner som väljer det. Det är ett jättelyft för oss idag, men inte minst för kommande generationer. Vi tar vårt ansvar nu och i det långa loppet gör vi en insats för våra barn och barnbarn.

Markus Kauppinen, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och oppositionsråd, lyfter fram det övergripande målet för kommunen.
– Vi har ett övergripande mål som vi har fastställt i fullmäktige, att vi ska växa hållbart i Gnosjö kommun. Det innebär att vi ställer om till hållbar energiförsörjning på många fronter, och fjärrvärmen är ett välkommet komplement till andra satsningar. Den befintliga fjärrvärmeanläggningen från Nevel har vi varit nöjda med över tid, och det nya fjärrvärmenätet är en bra hjälp för oss.

Fördelar

  • Förnybar energi ersätter uppvärmning med fossila bränslen
  • Stödjer Gnosjö kommuns energiplan och målsättningar
  • Bidrar till att öka den lokala, cirkulära ekonomin

Det här är en unik möjlighet för oss, att även en liten kommun utan eget energibolag kan få fjärrvärme och leverera fossilfri energi till våra egna fastigheter, men också till våra industrier och privatpersoner som väljer det.

Kristine Hästmark

Kommunstyrelsens ordförande, Gnosjö kommun

Värmeverket Gnosjö

Minskar behovet av egna investeringar för kommunen

Kristine Hästmark betonar de ekonomiska aspekterna av tillgången till fjärrvärme.
– Det är lämpligt att vi som offentlig aktör tar stafettpinnen och är en förebild som ligger i framkant när det gäller fossilfritt användande, men det är också viktigt att tänka på den ekonomiska aspekten. Vi har stått inför stora investeringar, men tack vare fjärrvärmen behöver vi inte investera i nya pannor i våra fastigheter. Det blir billigare för kommunen och vi får också en renare miljö och lämnar ett renare Gnosjö efter oss. Vi är väldigt glada att Nevel väljer att etablera sig i vår kommun.

Markus Kauppinen menar att ”streamad värme” är ett val som man bör överväga.
– Både företag och egnahemsägare behöver så småningom se över sin uppvärmning och då tycker jag att man ska överväga alternativet med fjärrvärme. Det är som att streama film och serier fast man streamar värme istället, underhållsfritt och med en relativt enkel installation. Det är också viktigt att vi som kommun har någon form av kontroll och ansvar för samhällsutvecklingen. Det är lättare att ha i ett eget energibolag, men med bra dialog kan man även ha det med andra aktörer. Samarbetet med Nevel har fungerat mycket bra, de har varit lyhörda och transparenta.

Vi har ett övergripande mål som vi har fastställt i fullmäktige, att vi ska växa hållbart i Gnosjö kommun. Det innebär att vi ställer om till hållbar energiförsörjning på många fronter, och fjärrvärmen är ett välkommet komplement till andra satsningar.

Markus Kauppinen

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och oppositionsråd, Gnosjö kommun

Ett projekt med stöd från Klimatklivet

Den nya panncentralen och utökningen av kulvertnätet i Gnosjö är Nevels hittills största utbyggnadsprojekt i Sverige. Projektet har även fått stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Den nya flispannan, med rökgaskondensering och elfilter, klarar redan nu de krav på rening som börjar gälla från 2030 i hela EU.

Nevel strävar hela tiden efter lösningar som ökar lokala cirkulära ekonomier, exempelvis genom att ta tillvara överskottsvärme från industrier längs kulvertnätet eller genom samarbete med lokala entreprenörer för utnyttjande av spillmaterial som kan användas i produktion av fjärrvärme.

I samband med byggnationen av panncentralen och kulvertarna anlägger Nevel även en ny cykelbana med syfte att öka tillgängligheten runt området för invånare i Gnosjö.

Några siffror

  • Ökning av värmeförsäljningen från 3,4 GWh till 14,0 GWh
  • Ersätter andra uppvärmningsformer, minskade koldioxidutsläpp 2 676 ton/år
  • De minskade koldioxidutsläppen motsvarar ca 31 % av alla bilar i Gnosjö kommun

Utmaning

Att producera och leverera förnybar fjärrvärme till ett ökande antal kunder i Gnosjö kommun.

Lösning

En ny panncentral med en energieffektiv flispanna samt utbyggnad av ytterligare sex kilometer fjärrvärmenät.

Resultat

En ny fjärrvärmeanläggning som möter kommunens ökade efterfrågan på förnybar energi, samt uppfyller framtida reningskrav redan nu.

Peter Bäckström

Director, Real Estate Business

+46 76 141 4416

Per Ander

Real estate business

Sweden

+46 733 484 794