Skip to content

InfraTalks

Expertinsikter för att utveckla industriellt och kommunalt samskapande av cirkulär och resurseffektiv infrastruktur.

Läs mer på KnowledgeHub

För kundreferenser, pressmeddelanden och mer InfraTalks-innehåll, besök vår KnowledgeHub.

KnowledgeHub

Lösning

Vårt tillvägagångssätt är en resa av samskapande

Vi arbetar och lär oss tillsammans

Vår stegvisa planeringsmetod inkluderar forsknings- och finansieringsmodeller som stödjer din verksamhetsplanering. Detta är faktorerna för framgångsrika samarbeten.

Utforska

Sätta mål och förväntningar för ett projekt

Navigera

Genomförbarhetsstudie och teknisk förstudie av lösning

Styra

Projektgenomförande enligt gemensam planering

Transformera

Nytt arbetssätt med definerad leverans och verksamhetsmodell

Sign up for Nevel's future updates

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Intresserad av att skapa möjligheter tillsammans?


KONTAKTA OSS


Följ oss på LinkedIn