Skip to content

Kanal för visselblåsare

Vi tror att varje handling räknas

Nevel är en hållbar och transparent företagsmedborgare på alla platser där vi verkar, och vi är åtagna att skapa en kultur som ger en bra och säker arbetsmiljö för Nevels medarbetare, våra partner och våra kunder. Vi följer upp vårt åtagande genom våra rutiner, både internt och för våra partner. För att främja hög etik, transparent ansvarsfull styrning och en proaktiv dialog med våra lokala samhällen, praktiserar vi riskhantering av högsta klass. Vår kanal för visselblåsare är en del i detta.

Vad är visselblåsarkanalen?

Vår visselblåsarkanal är ett sätt att säkerställa en kompromisslös efterlevnad av vår affärs- och anläggningsverksamhet. I praktiken är det en möjlighet att rapportera misstankar om missförhållanden och tjänstefel, det vill säga allt som inte är i linje med lagstiftning eller våra värderingar och policyer. Som ett tidigt varningssystem hjälper det oss att reagera på ett tidigt stadie för att minimera risker, och det kan användas av alla med behov av att rapportera anonymt. Om du känner dig bekväm med att kontakta och rapportera ditt ärende till någon chef på Nevel direkt, uppmuntrar vi dig att göra det som första alternativ.

När ska jag använda visselblåsarkanalen?

Tjänsten kan användas för att lämna information om alla situationer som inte ligger i linje med vår lagstiftning, våra värderingar eller etiska regler, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en persons liv eller hälsa. All information måste lämnas i god tro.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy för visselblåsning (PDF)

Vill du skicka ett meddelande?

Ditt meddelande skickas säkert genom att du följer instruktionerna i formuläret. Efter att du har skickat ditt meddelande får du en länk på skärmen. Spara den på ett säkert sätt. Du kommer att behöva den för fortsatt kommunikation i ärendet. Inom sju kalenderdagar återkommer vi möjligen med ett svar eller en följdfråga till dig. Om du skulle råka tappa bort länken kan du skicka ett nytt meddelande och hänvisa till ditt tidigare meddelande i samma ärende. Du kommer att förbli anonym under hela dialogen. Uppgiftslämnare kan också göra anmälan per telefon genom att ringa telefonnummer +46 10 58 37 405 och lämna ett röstmeddelande.

Skapa meddelande

Visselblåsartjänsten tillhandahålls av vår externa partner Gurufield, i syfte att säkerställa att anonymiteten upprätthålls. Gurufields visselblåsarkanal är helt anonymiserad och den varken spårar eller sparar användardata i något skede. Informatören får en uppföljningslänk till ärendet, där det är möjligt att se vilka åtgärder som vidtagits av företaget och för vidare kommunikation om ytterligare information behövs. Endast specifikt namngivna personer i Nevels ledning kan se och hantera rapporterade ärenden inom organisationen.

Mikael Calonius

Legal Director, Nevel