Skip to content

Nevel och Stora Enso samarbetar för att säkerställa kontinuitet i energiinfrastrukturen vid Veitsiluoto sågverk

juni 14, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Energiförsörjningen till sågverket och fjärrvärmetjänsterna fortsätter.

Nevel och Stora Enso Veitsiluoto Oy har ingått ett avtal för implementering av energiinfrastrukturtjänster vid Veitsiluoto sågverk i Finland. Nevel kommer att köpa områdets fjärrvärmenät av Stora Enso och därmed säkerställa kontinuitet i tjänsten för boende och fastigheter i området. Nevel har även tecknat ett kontrakt för att leverera energi till Stora Ensos sågverk i Veitsiluoto.

Samarbetet med Nevel kommer att säkerställa att värme- och energiförsörjningen till området fortsätter när pappersbruket avvecklats, såsom Stora Enso tidigare meddelat.

Enligt villkoren i samarbetsavtalet kommer Nevel att ansvara för fjärrvärmenätet som betjänar boende i området. Nevel planerar att investera i en ny pannanläggning för biobränsle med en kapacitet om 11 MW och i en rökgaskondensor vid sågverket i Veitsiluoto, vilket kommer att minska utsläppen från värmeproduktionen.

“Vi är engagerade i den långsiktiga utvecklingen av den industriella energiinfrastrukturen och vi kommer att säkerställa tillgången till fjärrvärme på konkurrensmässiga vilkor för de som bor i närområdet. Detta passar perfekt in i vår strategi som fokuserar på att utveckla våra industritjänster och fjärrvärmeverksamet. Det är viktigt för oss att arbeta tillsammans på lång sikt för att bistå både våra kunder och samhället i stort, när vi alla går mot en klimatpositiv framtid”, säger Thomas Luther, vd på Nevel.

“Samarbetet med Nevel komer att ytterligare stärka energiinfrastrukturen i Vesiluotoområdet och därmed öka möjligheterna för hållbar och långsiktig affärsverksamhet”, säger Seppo Parvi, finanschef, vice vd och Finlandschef på Stora Enso.

För mer information, kontakta:
Thomas Luther
CEO, Nevel
​​​​​​​+358 (0)40 534 4256
thomas.luther@nevel.com

Hanna Viita
Director of Sustainability and Communications, Nevel
+358 (0)40 1671755
hanna.viita@nevel.com

Satu Härkönen
Head of Communications, Finnish Media Relations, Stora Enso
+358 (0)40 832 7458

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.

Om Stora Enso
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro.


Nevel och Stora Enso samarbetar för att säkerställa kontinuitet i energiinfrastruktur vid Veitsiluoto sågverk. Foto: Stora Enso. (Ladda ner högupplöst bild.)