Skip to content

Öka energi- och resurseffektiviteten och sänk kostnaderna med Nevels fjärrdriftstjänst

En tjänst för ökad effektivitet inom energiproduktion och hantering av industriella biprodukter

Nevels fjärrstyrningstjänst ökar energi- och resurseffektiviteten inom produktion. Den unika 24/7-tjänsten utnyttjar den mest sofistikerade digitala plattformen för drift och underhåll, inklusive snabb problemlösning och optimal användning av resurser. Tjänsten är systemoberoende vilket ger flexibilitet vid implementeringen.

Nevels fjärrdriftstjänst för energi- och materialtillgångar

Ägare av energi- och materialtillgångar är under ständig press för att sänka kostnader och säkerställa en pålitlig och avbrottsfri energiförsörjning, eller hantering av industriella biprodukter. Nevel fjärrdriftstjänst kan erbjuda hjälp genom:

 • Centralisering och automatisering av driften för att förenkla förbättra anläggningens prestanda samt beslutsprocesser
 • Förutse och optimera driften
 • Tillhandahålla rekommendationer för optimering av underhåll
 • Affärsinformation med rapportering av anläggningens produktion och ekonomi
 • Hantering av miljöaspekter
 • Fakturering.

b meeting
Fördelar med Nevels fjärrdriftstjänst för ägare av energi- och materialtillgångar:

 • Förbättrade processer och prestanda
 • Reducering av OPEX och utsläpp
 • Förbättrad tillförlitlighet och tillgänglighet
 • Bättre lönsamhet.

Nevels digitala plattform för drift och underhåll

Den unika 24/7-tjänsten använder Nevels mest sofistikerade digitala plattform för drift och underhåll. Det ger möjlighet att digitalisera produktionen och verksamhet utanför anläggningen. Baserat på centraliserad data och analys samlar vår digitala drift- och underhållsplattform all information som behövs för att stödja dina affärsbeslut, vilket ger betydande synergifördelar och direkta kostnadsbesparingar.

Övervakning och drift sker från en fjärrdriftscentral bemannad av högt kvalificerade operatörer. De är experter som stöds av avancerad maskininlärningsteknik för att analysera data och ge rekommendationer om hur man bäst maximerar effektiviteten, baserat på uppsatta mål.

Nevels tjänsteerbjudande erbjuder smarta underhållslösningar.. Det inkluderar proaktiva rekommendationer för underhåll baserade på realtidsmätning samt rekommendationer om förutsägbart underhåll baserade på analys.

Läs om vårt samarbete med Vatajankosken Sähkö (engelska)

All processdata som samlas in skickas till Nevels molnbaserade övervakningsplattform. Detta möjliggör produktionsplanering och effektivisering samt bättre rapportering. När datan har har förfinats möjliggörs en förbättrad hantering och kontroll.

Hur komma igång?

Att hålla sig konkurrenskraftig kräver snabbhet

Förnybar energi, automation och resurseffektivitet öppnar nya möjligheter på den nuvarande energimarknaden. Nya sätt att arbeta kan leda till kostnadseffektivitet och bana väg för optimerad energi i framtiden. Industriföretag och kommunal verksamhet förlitar sig allt mer på tjänster som hjälper dem att behålla konkurrenskraften och fokus på sina kärnverksamheter. Använda på rätt sätt, kan verktyg för analys och maskininlärning öka effektiviteten i energiproduktionen avsevärt.

list

Projektåtagande med en tydlig plan

Vi skapar en plan för tjänstens omfattning tillsammans med kunden, inklusive inledande kartläggning och insamling av data. Vi definierar en servicenivå för tjänsten, med gemensamt åtagande för en överenskommen driftmodell och tidplan.

currency exchange

Start av konverteringsarbete

Konverteringsarbetet utförs tillsammans med kunden. Fjärrdriftstjänsten kan vanligtvis påbörjas inom fyra månader efter det att avtalet undertecknats.

loop 30

En kontinuerlig förbättringsprocess

Tjänsten möjliggör kontinuerlig utveckling inom energiproduktion, baserat på den kombinerade erfarenheten och expertisen hos kunden och Nevel. Förbättringsområden identifieras och följs upp, och varje handlingsplan avtalas gemensamt med kunden.

Nevels fjärrdriftstjänst för industriell produktion

Industriföretag strävar alltid efter att sänka kostnaderna och minimera avfallet för att skaffa sig en konkurrensfördel. Att förbättra resurseffektiviteten är ett enkelt sätt att påverka slutresultatet, samtidigt som man följer regleringar och uppfyller hållbarhetskrav. Industriella sidoströmmar såsom energi, vatten, kylning, värme och avfall ger möjligheter att förstärka sina ekonomiska skalfördelar.

För att skapa konkurrensfördelar och ta infrastrukturen till nästa nivå behövs en smart arbetsmodell. Vi kallar det här arbetssättet för Voyage. I kombination med mänsklig intelligens och erfarenhet använder modellen en digital drifts- och underhållsplattform, inklusive Nevels fjärrdriftstjänst, för att samla in och analysera data och kontinuerligt optimera driften och förhindra oväntade problem.

Nevels fjärrdriftstjänst erbjuder hjälp genom:

 • Tillförlitlighet och hög drifttillgänglighet
 • Kontinuerlig uppföljning av information, såsom produktionseffektivitet eller materialförluster
 • Centralisering av traditionell lokal driftverksamhet
 • Intelligens för underhållsändamål
 • Jämförelser och riktmärken genom data från flera anläggningar.
Läs mer om vårt samarbete med Fazer (engelska)

b meeting
Fördelar med Nevels fjärrdriftstjänst för industriföretag:

 • Insyn i verksamheten och fastställda mål
 • Högre produktivitet baserad på bättre tillgänglighet och tillförlitlighet
 • Reducering av avfall och utsläpp
 • Tydliga besparingar genom minskad bränsleförbrukning
 • Förbättrad förutsägbarhet i produktionen.
Exempel

Förbättrad effektivitet med digital fjärrdrift

Nevels fjärrdriftstjänst implementerades fullt ut på en av våra egna anläggningar i Forssa, Finland, 2017. Kraftvärmeverkets kombinerade produktionskapacitet för el och värme är 66 MW. Vi har till fullo implementerat den mest sofistikerade digitala plattformen som finns tillgänglig för drift och underhåll. Anläggningen drivs från vårt fjärrdriftcenter 24/7 och vi använder maskininlärning för optimering av anläggningens funktioner. Medarbetare på plats arbetar normala arbetstider och fokuserar främst på förebyggande underhållsarbete.

Med Nevels plattform för fjärrdrift och underhåll har vi kunnat optimera förbränningsprocessen baserat på data, och minskat resterande syrgasnivåer samt utsläpp av C02 och NOX. Ökad energieffektiviter och förändringar i driftmodellen har möjliggjort årliga besparingar för OPEX motsvarande 600 000 euro.

 

Vad ingår i Nevel fjärrdriftstjänst?

Introduktion till tjänsten

 • Tillsammans med kunden skapa en plan för serviceerbjudandet och dess omfattning
 • Fastställa en målnivå för tjänsten
 • Ömsesidigt åtagande till överenskommen driftsmodell och tidplan
 • Datainsamling.

Fjärrdriftscenter 24/7

 • Professionell support för förbättringar i produktion och effektivitet
 • Högt kvalificerade operatörer
 • Drift 24/7 från ett centraliserat driftscenter
 • Avancerad teknik, inklusive modeller för maskininlärning
 • Snabb problemlösning på distans gällande processrelaterade varningar
 • Rekommenderade åtgärder som kräver investeringar
 • Optimerade resurser.

Nevels plattform för fjärrdrift och underhåll

 • Optimering av driften genom maskininlärning och otimeringsmodeller
 • Datainsamling och lagring
 • Analys av anläggningsdata
 • Jämförelse av data med liknande anläggningar
 • Affärsinformation och rapporter i realtid
 • Systemoberoende
 • Maskininlärnings- och optimeringsapplikationer som direkt styr automatiseringssystem
 • Smarta lösningar för underhåll.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464

Fredrik Bjöörn

Industrial business

Sweden

+46 70 248 36 43