Skip to content

Öka energieffektiviteten och sänk kostnaderna med Nevels fjärrdriftstjänst

En tjänst för ökad effektivitet i energiproduktionen

Nevel fjärrstyrningstjänst ökar effektiviteten i energiproduktionen. Den unika 24/7-tjänsten använder den mest sofistikerade digitala driftplattformen, inklusive snabb problemlösning och optimal resursanvändning.

Energiproducenter är under ständig press för att sänka kostnaderna och säkerställa en pålitlig och avbrottsfri energiförsörjning. Nevel fjärrdriftstjänst kan erbjuda hjälp genom centralisering och automatisering av driften för att förenkla beslutsprocesser och förbättra anläggningens prestanda, samt minska OPEX och utsläpp samtidigt som tjänsten förbättrar både tillförlitlighet och tillgänglighet.

Vår fjärrdriftstjänst omfattar anläggningsdrift, kontinuerlig utveckling och produktoptimering, vilket ger dig mer tid att fokusera på din kärnverksamhet. Baserat på centraliserad data och analys ger vår driftmodell betydande fördelar genom synergier och direkta kostnadsbesparingar. Vår 24/7-tjänst är uppbyggd runt våra erfarna yrkespersoner och omfattande erfarenhet av implementering av en komplett drifttjänst, samt vårt dedikerade övervaknings- och driftscenter.

Sänk kostnaderna genom digitalisering

Implementering av digital teknik kan leda till nya affärsmöjligheter och bättre lönsamhet genom förbättring av processer och prestanda. Istället för att varje energiproduktionsanläggning drivs av lokal personal dygnet runt, ger automatisering och fjärranslutningsteknik – i kombination med en digital plattform och dataanalys – möjlighet till övervakning och drift 24/7 från ett enda kontrollrum bemannat av mycket kompetenta operatörer. Våra experter har stöd av avancerad maskininlärningsteknik för dataanalys och rekommendationer, för maximering av effektiviteten baserat på uppsatta mål.

b meeting
Nevels 24/7-fjärrdriftstjänst är uppbyggd för varje kund enligt en driftmodell som är utvecklad internt

 • Snabb problemlösning
 • Optimering av resurser
 • Effektiv och kostnadseffektiv energiproduktion

Att hålla sig konkurrenskraftig kräver kvickhet

Förnybar energi, automation och resurseffektivitet öppnar nya möjligheter på den nuvarande energimarknaden. Nya sätt att arbeta kan leda till kostnadseffektivitet och bana väg för optimerad energi i framtiden. Industriföretag och kommuner förlitar sig allt mer på tjänster för att hålla sig konkurrenskraftiga och behålla fokus på sina kärnverksamheter. Använda på rätt sätt, kan verktyg för analys och maskininlärning avsevärt öka effektiviteten i energiproduktionen.

list

Projektåtagande med en tydlig plan

Vi skapar en plan för tjänstens omfattning tillsammans med kunden, inklusive inledande kartläggning.
Vi definierar en servicenivå för tjänsten, med gemensamt åtagande för en överenskommen driftmodell och schema.

currency exchange

Igångsättning av konverteringsarbete

Konverteringsarbetet utförs tillsammans med kunden. Fjärrdriftstjänsten kan vanligtvis påbörjas inom fyra månader efter det att avtalet undertecknats.

loop 30

En kontinuerlig förbättringsprocess

Tjänsten möjliggör kontinuerlig utveckling inom energiproduktion, baserat på den samlade erfarenheten och expertisen hos kunden och Nevel.

Förbättringsområden identifieras och följs upp, och varje handlingsplan avtalas gemensamt med kunden.

Fördelar

 • Tjänsten ger en signifikant konkurrensfördel.
 • Driftmodellen förbättrar tillförlitligheten och förlänger anläggningens livslängd.
 • Analyser bidrar till att förbättra anläggningens prestanda.
 • Tjänsten förbättrar kostnadseffektiviteten vid både värme- och elproduktion.
 • Kunden kan fokusera på kärnkompetenser såsom kundservice och anläggningsunderhåll.
 • Högkvalitativ rapportering hjälper till att förbättra kundens beslutsprocess.

Vad ingår i Nevel fjärrdriftstjänst?

Initial kartläggning

 • Kartläggning av befintlig energiproduktionskapacitet och kraftanläggning, samt värmedistributionsnätets kompatibilitet med drift- och kontrollcentret
 • Uppskattning av tjänstens värde för kunden

Definition av tjänstens omfattning

 • En plan som innefattar erbjudandet och omfattningen av tjänsten
 • Målsättning för KPI-mätningar i produktion (inklusive effektivitet och tillgänglighet)

Ökning av energiproduktionen

 • Professionellt stöd för energiproduktion och effektivitetsförbättringar
 • Kostnadseffektiv drift av energiproduktionsanläggningar och utrustning
 • Analys av anläggningsdata och anläggningsbesök
 • Fjärrlösning och snabb problemlösning vid processrelaterade varningar
 • Övervakningstjänst
 • Rekommenderade åtgärder vid behov av investeringar

Produktionsplanering

 • Optimering av driftmodeller
 • Planering av revisioner

Analyser och rapportering

 • Uppföljning av KPI-mätningar i produktionen (inklusive effektivitet och tillgänglighet)
 • Beräkning av avvikelser med påverkan på kostnader
 • Jämförelser med liknande anläggningar
 • Intelligent drift av energiproduktion med tredje generationens inlärningsmodell
 • Rapportering i realtid
 • Rapportering: Digitaliserad driftlogg och månadsrapportering

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Teemu Klingberg

Industrial infrastructure

+358 50 317 1448