Skip to content

Avancerad energieffektivitet för fastigheter

Konkurrenskraftig och hållbar energieffektivitet i fastigheter uppnås bäst när den implementeras helhetsmässigt. Vi har lösningarna som gör det möjligt.

Fjärrvärme från Nevel ger många fördelar

Om din fastighet ligger i ett område som täcks av Nevels fjärrvärmenät är fjärrvärme ett utmärkt val, eftersom det sker en ständig utveckling inom tekniken tillsammans med ett omfattande, lokalt samarbete. Fjärrvärme kan produceras med vilken energi som helst. Som ett exempel kan spillvärme från industriella processer lagras på ett smart sätt i fjärrvärmeanläggningen, och sedan distribueras ut i fjärrvärmenätet för uppvärmning av fastigheter.
När det gäller energieffektivitet är det viktigt att:
  • säkerställa återvinning och användning av överskottsvärme i byggnaden
  • dra nytta av dataflödesoptimering samt intelligent dataöverföring och hantering
 
  • kartlägga möjliga synergier med lokala industriföretag
  • och viktigast av allt: välja en långsiktig partner som hjälper dig med detta.

Vad innebär ett partnerskap med oss?

När du vill dra nytta av en mer omfattande lösning i din fastighet, utöver eller i stället för fjärrvärme, ingår detta:

  • Design och kartläggning tillsammans
  • Konstruktion eller modernisering av utrustning
  • Digitalisering genom vår avancerade plattform
  • Löpande förebyggande underhåll
  • Investeringsmöjligheter för investerare
  • Ett långsiktigt partnerskap.

Kontakta oss – vi berättar gärna mer!

Per Ander

Real estate business

Sweden

+46 733 484 794