Skip to content

Fazer

Mer hållbara och läckra konfektyrer

Nevel har byggt en ny energiproduktionsanläggning vid Fazers konfektyrfabrik i Lappeenranta, Finland, för att kunna leverera mer miljövänlig värme och ånga. Den nya anläggningen utnyttjar naturgas med låga utsläpp men är konstruerad så att biogas kan användas för att ytterligare förbättra hållbarheten i framtiden. Nevel driver anläggningen och gör det möjligt för Fazer att ägna mer resurser åt att utveckla sin kärnverksamhet – att tillverka läckra konfektyrer.

FÖRDELAR

  • Pålitlig leverans
  • Ökad hållbarhet
  • Fazer kan fokusera på sin kärnverksamhet

En integrerad del av Nevels vision

Vi på Nevel går längre än att bara leverera bränsle, och erbjuder kompletta energilösningar till alla kunder. Investeringskostnader för energi är vanligtvis höga och innebär långa återbetalningstider. Våra lösningar gör det möjligt för industriella och kommunala aktörer – med behov av termisk energi – att lägga över ansvaret till oss på Nevel. Vi garanterar tillförlitlig leverans med mindre krångel.

Energibehov motsvarande 2 500 större bostäder

Fazers konfektyranläggning i Lappeenranta använder mer än 40 GWh energi i form av ånga per år – vilket motsvarar 2 500 större bostäder. Den nya värme- och ånganläggningen som byggs av Nevel har en total kapacitet av 16 MW energiproduktion. Utöver planering och konstruktion ansvarar Nevel också för drift av anläggningen. Fazer köper, som en långsiktig kund, på ett enkelt sätt den energi de behöver.

Några siffror

  • 16 MW kapacitet hos värmepannan
  • 40 GWh energi i form av ånga
  • Energibehov motsvarande 2 500 större hus

Fazers nya energiproduktionsanläggning i Lappeenranta har byggts i samarbete med Nevel, en anläggning som ger förbättrad energieffektivitet och möjlighet till hållbar energiproduktion i framtiden. Nevel ansvarar för driften av anläggningen och jag vill verkligen tacka hela projektgruppen för att anläggningen nu är driftsatt.

Jari Vahersalo

Teknisk chef på Fazer​

Utmaning

Att förse Fazers konfektyranläggning i Lappeenranta med tillförlitlig och miljövänlig energi.

Lösning

Nevel bygger och driver en ny energiproduktionsanläggning som drivs med ren förbränning av naturgas, och Fazer köper energi efter behov.

Resultat

En tillförlitlig energiförsörjning och ökad hållbarhet – vilket förbättras ytterligare när anläggningen övergår till biogas i framtiden.

Låt oss diskutera – vi är glada för att få berätta mer!

Mike Lindén

Industrial business

Sweden

+46 706 683 017