Skip to content

En julhälsning

december 19, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Inför slutet av det här året vill vi passa på att tacka alla våra kunder och övriga partners för ett gott samarbete under det gångna året.

Det här året har varit mycket speciellt. Marknaden har upplevt en energikris som påverkar oss alla. Vi strävar efter att säkerställa hållbarhet, tillgänglighet och konkurrenskraft när det gäller vår leverans av energi, och arbetar vidare med planer för den gröna omställningen tillsammans med våra kunder och partner.

Från vår sida vill vi också bidra till att mildra energikrisen. Trots de utmanande omständigheterna strävar vi efter koldioxidneutral energiproduktion 2030 och fortsätter att investera i förnybar energi och energieffektivitet. För närvarande är 96 % av vår energiproduktion i Sverige förnybar.

Varma julhälsningar från oss på Nevel.

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 190 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.