Skip to content

Nevel hållbarhetsrapporterar för 2022 – företaget redovisar framsteg med en 80-procentig andel förnybara energikällor

maj 10, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Nevel, som erbjuder avancerade infrastrukturlösningar för industrin och fastigheter, ser tillbaka på ett framgångsrikt fjolår med en uppdaterad hållbarhetsvision för framtiden. Under 2022 tog företaget stora steg framåt i sitt hållbarhetsarbete, med ett tydligt fokus på modern teknik och investeringar i förnybara energikällor.

– Nevel har som ambition att den energi som produceras för fastigheter i fjärrvärmenäten ska vara koldioxidneutral redan 2030, och fortsatt stötta våra industrikunder att minska sina utsläpp och klimatavtryck. Samtidigt värnar vi om att bibehålla stabiliteten i vår verksamhet och att kunna garantera en tillförlitlig energitillgång. Hälsa och säkerhet är fortsatt två av våra ledord, säger Thomas Luther, vd på Nevel.

Under 2022 lyckades Nevel att minska sina koldioxidutsläpp (Scope 1) med 27 procent samtidigt som andelen förnybara energikällor ökade till 80 procent. Dessutom åtog sig Nevel flera förebyggande åtgärder för att verksamheten ska vara så säker som det bara är möjligt.

Nevel har fortsatt att göra betydande infrastrukturinvesteringar tillsammans med sina kunder. Under året har företaget dessutom breddat och fördjupat sitt kundsamarbete för att minska de totala koldioxidutsläppen.

Nevels hållbarhetsrapport för 2022 publicerades 10 maj och finns tillgänglig på nevel.com/sv/hallbarhetsprogram/hallbarhetsrapport/

Mer information
Hanna Viita
Hållbarhetschef, Nevel
hanna.viita@nevel.com
+358 40 167 1755

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.