Skip to content

Varma julhälsningar

december 18, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Nu närmar vi oss slutet på 2023 och vi vill tacka alla våra intressenter för ett gott samarbete under det gångna året.

Krisen på energimarknaden, inklusive höga bränslekostnader och den geopolitiska situationen, har pressat oss alla. Trots en fortsatt utmanande marknad har vi tillsammans lyckats väl på flera fronter. Säkerställd energiförsörjning, arbete för hållbarhet och koldioxidneutralitet samt fortsatta investeringar i infrastruktur är några av framgångarna som vi gläds åt. Dessutom har vi haft många gemensamma projekt, diskussioner, debatter, stunder av inspiration samt uppfyllnad av målsättningar.

Inför de kommande helgerna vill vi passa på att uttrycka vår uppskattning, med förhoppning om fortsatt förtroende och lojalitet. När temperaturen sjunker utomhus önskar vi dig en varm helgstämning med familj och vänner. Vi sköter fjärrvärmen och levererar tillförlitlig energiförsörjning även under jul och nyår.

Vi ser fram emot kommande år 2024.

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.