Skip to content

Fjärrvärme i Årjäng

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Årjäng

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Bränslemix helåret 2023

Nevel Årjäng bränslemix 2023

Bränslemix helåret 2022

Nevel Årjäng bränslemix 2022

Förnybart  Förnybar energi
Fossilt  Fossil energi

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista företagskunder från 2022-08-01 (PDF)

Energiavtal – fast pris (ca 60 %)

Fast pris*

Fast pris: 547,10 kr/MWh och år
Flödespris: 0,75 kr/m3

Energipris**

0–600 MWh: 378,10 kr/MWh
601–1 300 MWh: 330,40 kr/MWh
1 301–2 000 MWh: 295,50 kr/MWh
2 001- MWh: 277,90 kr/MWh

Energiavtal – fast pris (ca 30 %)

Fast pris*

Fast pris: 311,80 kr/MWh och år
Flödespris: 0,75 kr/m3

Energipris**

0–600 MWh: 634,70 kr/MWh
601–1 300 MWh: 584,70 kr/MWh
1 301–2 000 MWh: 552,10 kr/MWh
2 001- MWh: 530,70 kr/MWh

Energiavtal – rörligt pris (endast befintliga avtal, nytecknas ej)

Fast pris

Fast pris: 0 kr/MWh och år
Flödespris: 0,75 kr/m3

Energipris**

0–600 MWh: 1 007,80 kr/MWh
601–1 300 MWh: 948,90 kr/MWh
1 301–2 000 MWh: 915,10 kr/MWh
2 001- MWh: 897,60 kr/MWh

* Byte mellan fast pris 30 % eller 60 % kan göras innan 2023-08-01.
** Beroende på beräknad årsförbrukning i MWh.

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2023/2024 förbrukar 500 MWh och 10 000 m3 blir den totala årskostnaden 481 037,00 kr med 60 % fast pris (520 MWh x 547,10 kr/MWh + 500 MWh x 378,10 kr/MWh + 10 000 m3 x 0,75 kr/m3).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista privatkunder från 2022-08-01 (PDF)

Fast pris: 4 582,00 kr/år
Energipris: 967,00 kr/MWh (96,70 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 23 922,00 kr (4 582,00 kr + 20 MWh x 967,00 kr/MWh).

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast del och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Det rörliga priset beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse 2023 (PDF)
Prisjämförelse 2022 (PDF)