Skip to content

Fjärrvärme i Årjäng

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Årjäng

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Kenth Palmér

Regionansvarig

Sweden

+46 703 861 250

Prislista företag 2019–2020

Hämta som PDF

Energiavtal – fast pris

(ca 60 %)

Fast pris: 437 kr/MWh och år
Flödespris: 0,60 kr/m3
Energipris: *
0–600 MWh: 302 kr/MWh
601–1 300 MWh: 264 kr/MWh
1 301–2 000 MWh: 236 kr/MWh
2 001– MWh: 222 kr/MWh

Energiavtal – fast pris

(ca 30 %)

Fast pris: 249 kr/MWh och år
Flödespris: 0,60 kr/m3
Energipris: *
0–600 MWh: 507 kr/MWh
601–1 300 MWh: 447 kr/MWh
1 301–2 000 MWh: 421 kr/MWh
2 001– MWh: 404 kr/MWh

Energiavtal – rörligt pris

Fast pris: 0 kr/MWh och år
Flödespris: 0,60 kr/m3
Energipris: *
0–700 MWh: 805 kr/MWh
701–1 300 MWh: 758 kr/MWh
1 301–2 000 MWh: 731 kr/MWh
2 001– MWh: 717 kr/MWh

(Nytecknas ej, endast för äldre avtal)

* Beroende på beräknad årsförbrukning i MWh.

Byte mellan fast pris 30 % eller 60 % kan göras innan
2019-07-01.

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under
2019/2020 förbrukar 500 MWh och 10 000 m3 blir den totala årskostnaden 384 240 kr med 60 % fast pris. Så här räknar du: 520 MWh x 437 kr/MWh + 500 MWh x 302 kr/MWh + 10 000 m3 x 0,60 kr/m3.

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Giltighet

Priserna gäller 2019-07-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder 2019–2020

Hämta som PDF

Fast pris: 3 660 kr/år
Energipris: 772,50 kr/MWh (77,25 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 19 110 kr (3 660 kr + 20 MWh x 772,50 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller 2019-07-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Hämta som PDF