Skip to content

Fjärrvärme i Åstorp

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Åstorp

Angående Leveransstörningen 15-16 januari 2024. På grund av problem i strömförsörjningen till vår produktionsanläggning i Åstorp, och de följdproblem detta orsakat i Åstorp och det sammankopplade nätet i Bjuv, i kombination med kall väderlek har vi inte kunnat säkra våra värmeleveranser till våra kunder. Vi beklagar detta djupt och kommer att se över möjligheten för oss att kompensera drabbade kunder. Vi fokuserar nu för fullt för att återgå till normal produktion och säkerställa våra leveranser av hållbar fjärrvärme.

 

 

 

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Inbjudan till samråd om ändring av fjärrvärmeanläggning i Åstorp, Nevel AB

Nevel AB planerar att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att installera och driva en ny biobränslepanna inom fastigheten Åstorp 112:97, Åstorps kommun. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas, som en del i ansökan om ändring av befintlig verksamhet. Ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken genomförs för att inhämta synpunkter på vad som bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen och vid verksamhetens utformning.

Samrådsunderlaget finns att ladda ner här (PDF).

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Bränslemix helåret 2023

Nevel Åstorp bränslemix 2023

Bränslemix helåret 2022

Nevel Åstorp bränslemix 2022

Förnybart  Förnybar energi
Fossilt  Fossil energi

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista företagskunder från 2022-08-01 (PDF)

Energipris: 711,10 kr/MWh

Fast pris:
0–99 MWh: 364,20 kr/MWh och år
100–999 MWh: 355,60 kr/MWh och år
1 000–1 999 MWh: 339,90 kr/MWh och år
2 000– MWh: 327,20 kr/MWh och år

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2023/2024 förbrukar 500 MWh blir den totala årskostnaden 540 462,00 kr. Beräkning: 520 MWh x 355,60 kr/MWh + 500 MWh x 711,10 kr/MWh.

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista privatkunder från 2022-08-01 (PDF)

Fast pris: 5 845,00 kr/år
Energipris: 1 070,40 kr/MWh (107,04 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 27 253,00 kr (5 845,00 kr + 20 MWh x 1 070,40 kr/MWh).

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast del och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Det rörliga priset beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse 2023 (PDF)
Prisjämförelse 2022 (PDF)