Skip to content

Fjärrvärme i Billesholm

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Billesholm

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Bränslemix helåret 2023

Nevel Billesholm bränslemix 2023

Bränslemix helåret 2022

Nevel Billesholm bränslemix 2022

Förnybart  Förnybar energi
Fossilt  Fossil energi

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2024-01-01 (PDF)

Energipris

Pris 706,00 kr/MWh

Flödespris

Pris okt–apr 2,90 kr/m3

Fast pris

0–99 MWh 330,40 kr/MWh och år
100–999 MWh 326,10 kr/MWh och år
1 000–1 999 MWh 311,50 kr/MWh och år
2 000 MWh– 296,80 kr/MWh och år

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2024 förbrukar 500 MWh med ett flöde på 8 320 m3 under oktober-april blir den totala årskostnaden 546 700,00 kr (520 MWh x 326,10 kr/MWh + 500 MWh x 706,00 kr/MWh + 8 320 m3 x 2,90 kr/m3).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren under perioden oktober till april och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2024-01-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Nevel AB har för närvarande inga privatkunder i Billesholm.

 

 

 

 

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse 2024 (PDF)
Prisjämförelse 2023 (PDF)