Skip to content

Fjärrvärme i Bjuv

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Bjuv

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Kenth Palmér

Regionansvarig

Sweden

+46 703 861 250

Prislista företagskunder 2019–2020

Hämta som PDF

Energipris: 480 kr/MWh
Flödespris jan–apr, okt–dec: 2 kr/m3

Fast pris:
0–99 MWh: 225 kr/MWh
100–999 MWh: 222 kr/MWh
1 000–1 999 MWh: 212 kr/MWh
2 000– MWh: 202 kr/MWh

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2019/2020 förbrukar 500 MWh och ett flöde på 8 320 m3 under oktober–april blir den totala årskostnaden 372 080 kr. Så här räknar du: 520 MWh x 222 kr/MWh + 500 MWh x 480 kr/MWh + 8 320 m3 x 2 kr/m3.

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren under perioden oktober till april och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Giltighet

Priserna gäller 2019-07-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Reduktion av fjärrvärmepriset vid industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme som används. Det förutsätter att vi först får en ”Försäkran om industriell verksamhet”. En sådan skriftlig försäkran ska lämnas en gång per år. Kontakta kundservice för mer information.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder 2019–2020

Hämta som PDF

Fast pris: 3 645 kr/år
Energipris: 735 kr/MWh (73,5 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 18 345 kr (3 645 kr + 20 MWh x 735 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller 2019-07-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Hämta som PDF