Skip to content

Fjärrvärme i Bjuv

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Bjuv

Angående Leveransstörningen 15-16 januari 2024. På grund av problem i strömförsörjningen till vår produktionsanläggning i Åstorp, och de följdproblem detta orsakat i Åstorp och det sammankopplade nätet i Bjuv, i kombination med kall väderlek har vi inte kunnat säkra våra värmeleveranser till våra kunder. Vi beklagar detta djupt och kommer att se över möjligheten för oss att kompensera drabbade kunder. Vi fokuserar nu för fullt för att återgå till normal produktion och säkerställa våra leveranser av hållbar fjärrvärme.

 

 

 

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Bränslemix helåret 2023

Nevel Bjuv bränslemix 2023

Bränslemix helåret 2022

Nevel Bjuv bränslemix 2022

Förnybart  Förnybar energi
Fossilt  Fossil energi

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2024-01-01 (PDF)

Energipris

Pris 706,00 kr/MWh

Flödespris

Pris okt–apr 2,90 kr/m3

Fast pris

0–99 MWh 330,40 kr/MWh och år
100–999 MWh 326,10 kr/MWh och år
1 000–1 999 MWh 311,50 kr/MWh och år
2 000 MWh– 296,80 kr/MWh och år

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2024 förbrukar 500 MWh med ett flöde på 8 320 m3 under oktober–april blir den totala årskostnaden 546 700,00 kr (520 MWh x 326,10 kr/MWh + 500 MWh x 706,00 kr/MWh + 8 320 m3 x 2,90 kr/m3).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren under perioden oktober till april och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2024-01-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista privatkunder från 2022-08-01 (PDF)

Fast pris: 5 354,00 kr/år
Energipris: 1 079,40 kr/MWh (107,94 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 26 942,00 kr (5 354,00 kr + 20 MWh x 1 079,40 kr/MWh).

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast del och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Det rörliga priset beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse 2023 (PDF)
Prisjämförelse 2022 (PDF)