Skip to content

Fjärrvärme i Ellös

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Ellös

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Bränslemix helåret 2022

Nevel Ellös bränslemix 2022

Förnybart  Förnybar energi
Fossilt  Fossil energi

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Viktor Svensson

Real estate business

Sweden

+46 730 55 96 88

Prislista företagskunder

Ny prislista företagskunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista företagskunder från 2022-08-01 (PDF)

Debiteringseffekt

0–50 kW
Effektpris: 351,00 kr/kW och år
Energipris: 770,00 kr/MWh

51–120 kW
Effektpris: 293,00 kr/kW och år
Energipris: 770,00 kr/MWh

121–300 kW
Effektpris: 234,00 kr/kW och år
Energipris: 770,00 kr/MWh

301–1 000 kW
Effektpris: 176,00 kr/kW och år
Energipris: 770,00 kr/MWh

1 001- kW–
Effektpris: 141,00 kr/kW och år
Energipris: 770,00 kr/MWh

Prisexempel

För en fastighet med ett kategorital på 2200 som de senaste två åren i medeltal har förbrukat 520 MWh/år efter normalårskorrigering och under 2022/2023 förbrukar 500 MWh blir den totala årskostnaden 440 317,60 kr (236,4 kW x 234,00 kr/kW och år + 500 MWh x 770,00 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras, medeltalet av dessa divideras med kategoritalet för att erhålla debiteringseffekten och multipliceras med effektpriset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2022-08-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Kategorital

För flerbostadshus och småhus gäller kategoritalet 2200. Talet 1900 gäller för byggnader som innehåller affärslokaler och kontor, samt talet 1700 för skolor och byggnader med liknande förbrukningsmönster.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Ny prislista privatkunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista privatkunder från 2022-08-01 (PDF)

Fast pris: 439,00 kr/kW och år
Energipris: 963,00 kr/MWh (96,30 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året med kategorital 2200 blir den totala årskostnaden 23 254,90 kr (9,09 kW x 439,00 kr/kW, år + 20 MWh + 963,00 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras, medeltalet av dessa divideras med kategoritalet för att erhålla debiteringseffekten och multipliceras med effektpriset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2022-08-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Kategorital

För småhus gäller kategoritalet 2200.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse 2022 (PDF)
Prisjämförelse 2021 (PDF)