Skip to content

Fjärrvärme i Gimo

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Gimo

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Per Ander

Regionsansvarig

Sweden

+46 733 484 794

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2021-07-01 (PDF)

Debiteringseffekt

0–100 kW
Fast pris: 2 413,90 kr/år
Effektpris: 1 214,70 kr/kW och år
Energipris: 490,40 kr/MWh
Flödespris jan–apr, okt–dec: 2,10 kr/m3

101–200 kW
Fast pris: 26 754,80 kr/år
Effektpris: 984 kr/kW och år
Energipris: 490,40 kr/MWh
Flödespris jan–apr, okt–dec: 2,10 kr/m3

201 kW–
Fast pris: 51 063,20 kr/år
Effektpris: 851,80 kr/kW och år
Energipris: 490,40 kr/MWh
Flödespris jan–apr, okt–dec: 2,10 kr/m3

Prisexempel

För en fastighet som har en debiteringseffekt på 120 kW och förbrukar 520 MWh/år och har ett flöde på 8 320 m3 under oktober–april blir totala årskostnaden 417 314,80 kr (26 754,80 kr + 120 kW x 984 kr/kW + 520 MWh x 490,40 kr/MWh + 8 320 m3 x 2,10 kr/ m3).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning  ormalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Debiteringseffekt

Debiteringseffekten (E-värdet) beräknas som medelvärdet av de två senaste årens medeleffektuttag baserat på den normalårskorrigerade värmeanvändningen under januari– februari. Minsta E-värde är 3. E-värdet revideras årligen per den 1 juli och det aktuella E-värdet framgår av fakturan.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Prisreduktion vid industriell verksamhet

På grund av ändrad lagstiftning tas prisreduktionen för tillverkande industri bort från och med 2022-02-0, eftersom vi inte längre kan ansöka om återbetalning av energiskatter. Riksdagen fattade beslutet 2021-05-19.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2021-07-01 (PDF)

Fast pris: 3 838,20 kr/år
Energipris: 787 kr/MWh (78,7 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 19 578 kr (3 838,20 kr + 20 MWh x 787 kr/MWh).

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse (PDF)