Skip to content

Fjärrvärme i Gnosjö

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Gnosjö

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Besök på vårdcentralen i Gnosjö vecka 15 tom vecka 18:

På grund av markarbeten och den pågående vaccineringen rekommenderar vi att man besöker vårdcentralen om möjligt till fots eller med bussen och om man kommer med bilen utnyttja parkeringarna vid Hammargården alternativt den parkeringen nordväst om vårdcentralen. Följ skyltning på platsen.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Frågor och svar gällande utökning av fjärrvärmenätet i Gnosjö

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Per Ander

Regionsansvarig

Sweden

+46 733 484 794

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2021-07-01 (PDF)

Fast pris: 228 kr/MWh och år
Rörligt pris: 477 kr/MWh

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2021/2022 förbrukar 500 MWh blir den totala årskostnaden 357 060 kr (520 MWh x 228 kr/MWh + 500 MWh x 477 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder (PDF)

Fast pris: 3 215 kr/år
Energipris: 835 kr/MWh (83,5 öre/kWH)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 19 915 kr (3 125 kr + 20 MWh x 835 kr/MWh).

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse (PDF)