Skip to content

Fjärrvärme i Henån

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Henån

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

fjärrvärmeportalen kommer du inom kort att kunna se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Per Ander

Regionsansvarig

Sweden

+46 733 484 794

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2021-07-01 (PDF)

Debiteringseffekt

0–50 kW
Effektpris: 330 kr/kW och år
Energipris: 723 kr/MWh

51–120 kW
Effektpris: 275 kr/kW och år
Energipris: 723 kr/MWh

121–300 kW
Effektpris: 220 kr/kW och år
Energipris: 723 kr/MWh

301–1 000 kW
Effektpris: 165 kr/kW och år
Energipris: 723 kr/MWh

1 001 kW–
Effektpris: 132 kr/kW och år
Energipris: 723 kr/MWh

Prisexempel

För en fastighet med ett kategorital på 2200 som de senaste två åren i medeltal har förbrukat 520 MWh/år efter normalårskorrigering och under 2021/2022 förbrukar 500 MWh blir den totala årskostnaden 413 500 kr (236,36 kW x 220 kr/kW, år + 500 MWh x 723 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Kategorital

För flerbostadshus och småhus gäller kategoritalet 2200. Talet 1900 gäller för byggnader som innehåller affärslokaler och kontor, samt talet 1700 för skolor och byggnader med liknande förbrukningsmönster.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2021-07-01 (PDF)

Fast pris: 412,50 kr/kW och år
Energipris: 903,80 kr/MWh (90,38 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året med kategorital 2200 blir den totala årskostnaden 21 826 kr (9,09 kW x 412,50 kr/kW, år + 20 MWh + 903,80 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras, medeltalet av dessa divideras med kategoritalet för att erhålla debiteringseffekten och multipliceras med effektpriset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2021-07-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett
av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Kategorital

För småhus gäller kategoritalet 2200.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse (PDF)