Skip to content

Fjärrvärme i Smålandsstenar

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Smålandsstenar

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Bränslemix helåret 2023

Nevel Smålandsstenar bränslemix 2023

Bränslemix helåret 2022

Nevel Smålandsstenar bränslemix 2022

Förnybart  Förnybar energi
Fossilt  Fossil energi

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2024-07-01 (PDF)
Prislista företagskunder från 2023-08-01 (PDF)

Energipris: 616,60 kr/MWh

Fast pris:
0–199 MWh: 289,50 kr/MWh
200–399 MWh: 264,30 kr/MWh
400–750 MWh: 251,70 kr/MWh
751- MWh: 226,60 kr/MWh

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2023/2024 förbrukar 500 MWh blir den totala årskostnaden 439 216,00 kr (520 MWh x 251,70 kr/MWh + 500 MWh x 616,60 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2024-07-01 (PDF) Prislista privatkunder från 2023-08-01 (PDF)

Fast pris: 3 828,00 kr/år
Energipris: 993,20 kr/MWh (99,32 öre/kWH)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 23 692,00 kr (3 828,00 kr + 20 MWh x 993,20 kr/MWh).

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast del och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Det rörliga priset beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Prisjämförelse 2023 (PDF)
Prisjämförelse 2022 (PDF)