Skip to content

Fjärrvärme i Smålandsstenar

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Smålandsstenar

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Per Ander

Regionsansvarig

Sweden

+46 733 484 794

Prislista företagskunder 2019–2020

Hämta som PDF

Energipris: 498,30 kr/MWh

Fast pris:
0-199 MWh: 233,90 kr/MWh
200-399 MWh: 213,60 kr/MWh
400-750 MWh: 203,40 kr/MWh
751- MWh: 183,10 kr/MWh

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2019/2020 förbrukar 500 MWh blir den totala årskostnaden 354 918 kr (520 MWh x 203,40 kr/MWh + 500 MWh x 498,30 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller 2019-07-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Reduktion av fjärrvärmepriset vid industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme som används. Det förutsätter att vi först får en ”Försäkran om industriell verksamhet”. En sådan skriftlig försäkran ska lämnas en gång per år. Kontakta kundservice för mer information.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder 2019–2020

Hämta som PDF

Fast pris: 3 125 kr/år
Energipris: 812,50 kr/MWh (81,25 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 19 375 kr (3 125 kr + 20 MWh x 812,50 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller 2019-07-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Hämta som PDF