Skip to content

Fjärrvärme i Tibro

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Tibro

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Samråd avseende ändring av Nevel AB:s befintliga miljötillstånd i Tibro

Nevel AB planerar att ansöka om ändring av gällande tillstånd för att inrätta och driva en ny fastbränslepanna inom fastigheten Bokhyllan 6 i Tibro kommun. Ett samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken genomförs för att inhämta synpunkter på vad som bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen och vid verksamhetens utformning.

Samrådsunderlaget finns att ladda ner här (PDF).

Om Du vill framföra synpunkter eller ställa frågor är Du välkommen att kontakta Simon Knoks på Nevel AB

Synpunkter ska skickas in senast den 25 november 2022.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Här hittar du kontakterna i just din kommun.

Om du har frågor om din fjärrvärme, kontakta gärna vår kundservice.  Vi hjälper dig gärna!

Bränslemix helåret 2023

Nevel Tibro bränslemix 2023

Bränslemix helåret 2022

Nevel Tibro bränslemix 2022

Förnybart  Förnybar energi
Fossilt  Fossil energi

Nevel använder biobränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna för sin värmeproduktion. Biobränslena består av restprodukter från skogen samt restprodukter i form av rent träbränsle från industrin. Biobränslenas ursprung är Sverige.

Prislista företagskunder

Prislista företagskunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista företagskunder från 2022-08-01 (PDF)

Energiavtal

Fast pris* (beroende på beräknad årsförbrukning i MWh)
0–400 MWh: 327,90 kr/MWh och år
401–800 MWh: 312,40 kr/MWh och år
801–1 200 MWh: 303,20 kr/MWh och år
1 201- MWh: 278,50 kr/MWh och år
Energipris: 680,50 kr/MWh
Flödespris: 0,73 kr/m3

Rörligt pris*
Fast pris: 0 kr/MWh
Energipris: 1 077,60 kr/MWh
Flödespris: 0,73 kr/m3

* Byte mellan fast pris och rörligt pris kan göras innan 2023-08-01.

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2023/2024 förbrukar 500 MWh och 10 000 m3 blir totala årskostnaden 509 998,00 kr (520 MWh x 312,40 kr/MWh + 500 MWh x 680,50 kr/MWh + 10 000 m3 x 0,73 kr/m3).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del samt ett flödespris, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen. Flödespriset utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren och syftar till ett effektivt utnyttjande av anläggningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder

Prislista privatkunder från 2023-08-01 (PDF) Prislista privatkunder från 2022-08-01 (PDF)

Fast pris: 5 596,00 kr/år
Energipris: 1 204,90 kr/MWh (120,49 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 29 694,00 kr (5 596,00 kr + 20 MWh x 1 204,90 kr/MWh).

Förklaringar

Priset för fjärrvärmeleveransen består av en fast del och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Det rörliga priset beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller från 2023-08-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda på angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter (enligt GDPR) se www.nevel.com/sv/integritetspolicy/