Skip to content

Fjärrvärme i Tibro

För våra fjärr­vär­me­kun­der i Tibro

Tack för att du är fjärrvärmekund hos oss.

Har du frågor som rör din fjärrvärmeanslutning eller dina fakturor, se kontaktuppgifter till kundservice under rubriken Fjärrvärmekunder.

På sidan Driftinformation kan du se aktuella och planerade avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Mina sidor kan du se din energianvändning och dina fakturor samt aktivera notiser vid aktuella och planerade driftavbrott. För att komma igång, registrera din e-postadress och ange kundnumret och anläggningsnumret som finns på dina fakturor.

För aktuella prislistor, skrolla ned på sidan.

Försäljning av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme, välkommen att kontakta vår regionansvariga säljare.

Kenth Palmér

Regionansvarig

Sweden

+46 703 861 250

Prislista företagskunder 2019–2020

Hämta som PDF

Energiavtal – fast pris

Fast pris*:
0-400 MWh: 216,20 kr/MWh
401-800 MWh: 206 kr/MWh
801-1200 MWh: 199,90 kr/MWh
1201- MWh: 183,60 kr/MWh
Energipris: 448,30 kr/MWh
Flödespris: 0,50 kr/m3

*Beroende på beräknad årsförbrukning i MWh

Energiavtal – rörligt pris

Fast pris: 0 kr/MWh och år
Energipris: 710,40 kr/MWh
Flödespris: 0,50 kr/m3

Byte mellan fast pris och rörligt pris kan göras innan
2019-07-01.

Prisexempel

För en fastighet som de senaste två åren har förbrukat 520 MWh efter normalårskorrigering och under 2019/2020 förbrukar 500 MWh och 10 000 m3 blir den totala årskostnaden 336 286 kr. Så här räknar du: 520 MWh x 206 kr/MWh + 500 MWh x 448,3 kr/MWh + 10 000 m3 x 0,5 kr/m3.

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Den fasta delen räknas fram genom att de två föregående årens energiförbrukning normalårskorrigeras och multipliceras med det fasta priset. Den rörliga delen utgörs av energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller 2019-07-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är exklusive moms.

Normalårskorrigering

Föregående kalenderårs uppmätta energiförbrukning och klimatdata relateras mot ett av SMHI framräknat medelår under perioden 1981–2010 för orten.

Reduktion av fjärrvärmepriset vid industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme som används. Det förutsätter att Nevel först får en ”Försäkran om industriell verksamhet”. En sådan skriftlig försäkran ska lämnas en gång per år. Kontakta kundservice för mer information.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Prislista privatkunder 2019–2020

Hämta som PDF

Fast pris: 3 690 kronor/år
Energipris: 794,40 kr/MWh (79,44 öre/kWh)

Prisexempel

För en normalstor villa som förbrukar 20 MWh värme om året blir den totala årskostnaden 19 578 kr (3 690 kr + 20 MWh x 794,40 kr/MWh).

Förklaringar

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen består av en fast och en rörlig del, som faktureras månadsvis i efterskott. Det fasta priset delas upp månadsvis. Den rörliga delen beräknas som energipriset multiplicerat med energiförbrukningen.

Giltighet

Priserna gäller 2019-07-01 till 2020-06-30. Samtliga priser är inklusive moms.

Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara oss tillhanda senast angiven förfallodag.

Särskilda prisvillkor för delleveranser

Denna prislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker hela fastighetens behov av tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla, till exempel värmepumpar, gäller särskilda prisvillkor (vedeldning undantagen). Kontakta oss för offert.

Allmänna av­tals­vill­kor för konsument

Hämta som PDF

Prisjämförelse fjärrvärme

Hämta som PDF