Skip to content

AGCO Power

Energi som en tillförlitlig tjänst

Nevel tillhandahåller värmeenergi till AGCO Powers motorfabrik i Linnavuori som en komplett tjänst, vilket gör att AGCO Power kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Tillförlitlig uppvärmning av produktionsanläggningar

Nevel levererar årligen 15 GWh värmeenergi till AGCO Powers dieselmotorfabrik i Linnavuori, Nokia. AGCO Powers motorer används i många världsledande traktorfabrikat såväl som i annan maskinutrustning. Fabriken i Linnavuori tillverkar cirka 30 000 dieselmotorer per år. För att upprätthålla en oavbruten produktion är det viktigt att säkerställa en tillförlitlig uppvärmning av alla produktionsanläggningar. AGCO Powers Grön fabrik-initiativ handlar om att hitta metoder för att nå koldioxidneutralitet till 2030. Initiativet inkluderar förbättrad energieffektivitet, uppgradering av utrustning och värmeåtervinning.

Energiproduktion och anläggningsunderhåll som en tjänst

Nevel tillsammans med en lokal partner ansvarar för underhåll och service av värmeverket som Nevel byggt i Linnavuori. Detta gör att AGCO Power kan fokusera på sin kärnverksamhet – att tillverka dieselmotorer. Företaget känner alltid till den exakta kostnaden för sin värmeenergi, utan risk för överraskningar. Nevel, en professionell aktör inom energiinfrastruktur, fick förtroendet att konstruera och bygga detta värmeverk.

”Vårt mål är att bli koldioxidneutrala till 2030, enligt AGCO Powers Grön fabrik-initiativ. Viktiga kriterier för att uppnå detta mål inkluderar tillförlitligheten hos tjänsterna och våra partners förmåga att hjälpa oss att nå dit."

Juha Tervala

Managing Director, AGCO Power

Samarbete för en mer energieffektiv framtid

AGCO Power och Nevel har kontinuerligt förbättrat energieffektiviteten vid fabriken i Linnavuori. Energiproduktionen har under åren uppgraderats för att möta de ökade kapacitetsbehoven. Smidig respons på incidenter, nödvändigt underhåll och utveckling av service har varit stöttepelare i detta partnerskap. Utvecklingen inom övervakning av fjärrvärme möjliggör en mer detaljerad datainsamling på fabriken, vilket leder till förbättrad effektivitet när det gäller värmeenergi.

Fördelar

  • Förbättrad energieffektivitet
  • Transparens gällande kostnader och energianvändning
  • AGCO Power har möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet

”Vi börjar se en tydlig attitydförändring. Utöver kostnader finns det nu andra överväganden, såsom miljöaspekter och hållbarhet. Investeringar i energieffektivitet och implementering av nya innovationer förväntas numera på alla nivåer i företaget, även från våra ägare. Det här ger oss möjligheter att utnyttja de nya lösningarna, tillsammans med en partner inom energi.”

Erno Lindroos

Maintenance Manager, AGCO Power

Utmaning

Tillförlitlig leverans av kostnadseffektiv värmeenergi för kritiska funktioner.

Lösning

Partnerskap och energiproduktion som en komplett tjänst.

Resultat

Uppvärmning med lågt underhållsbehov samt planer på förbättrad energieffektivitet genom partnerskap.

Kontakta oss – vi berättar gärna mer!

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464