Skip to content

Industriell symbios i Bjuv

I Bjuvs kommun genomför vi nu ett EU-projekt som vi kallar ”industriell symbios”, där industri och samhälle kopplas ihop. I det ingår ”urban health” – och i ett längre perspektiv vill vi att människor i urbana miljöer ska utnyttja kollektivtrafiken och kunna sitta varma och goa medan de väntar.
Nevel har spelat en stor roll i det hela.

Bengt Fellbe

Näringslivssamordnare, Bjuvs kommun

Uppvärmd hållplats i Bjuv

Industriell symbios

Industriell symbios är en del av EU-projektet Urban Baltic, med aktörer från Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland och Polen. Syftet är att nyttiggöra energi och andra resurser från industriell verksamhet, som annars skulle gå förlorade, och använda dem mer effektivt i samhället.

I Bjuvs kommun har man fokuserat på skapa attraktiva miljöer i kommunens infrastruktur, ett pilotprojekt där en uppvärmd hållplats för kollektivtrafiken ingår. Värmen i returvattnet från industriföretaget Höganäs Borgestad värmer upp sittmöbler som efterliknar företagets smältugnar.

Foton: Bjuvs kommun

Uppvärmd trottoar i Bjuv

Ökad säkerhet – minskat vinterunderhåll

Som en trafiksäkerhetsåtgärd värms också en 100 meter lång trottoar, vilket leder gångtrafiken till en halkfri zon och minskar risken för påkörning och olyckor.

Nevel energidistributionssystem

Nyttiggör industriell spillvärme

Nevels energidistributionssystem leder den kvarvarande värmen i returvattnet från Höganäs Borgestad till sittmöbeln av eldfast tegel. Systemet är automatiserat och värmer sittmöbeln till en konstant temperatur, oavsett omgivningstemperatur.

Fördelar

Nyttiggjord spillvärme

Returvattnet i energidistributionssystemet används för att skapa attraktiva miljöer.

Attraktiva miljöer

Hälsosamma, sociala ytor som gör det bekvämt och skapar incitament för att nyttja kollektivtrafiken.

Ökad trafiksäkerhet

Uppvärmd trottoar minskar behovet av vinterunderhåll och skapar en säkrare trafikmiljö för gångtrafiken.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss.

Peter Bäckström

Director, Real Estate Business

+46 76 141 4416