Skip to content

Foodhills – livsmedelskluster för cirkulär ekonomi

Foodhills Fastighet AB vill möjliggöra hållbar livsmedelsproduktion och Nevel jobbar med att producera hållbar värme. Med samarbetet kan vi fokusera på att skapa förutsättningarna för framtidens hållbara livsmedelsproduktion.

Mikael Halling

Vd, Foodhills Fastighet AB

Cirkulär livs­me­delsp­ro­duk­tion för lång­sik­tigt hållbara livsmedel

Foodhills vision är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling.

Avsikten är att tillsammans med partners bygga en global referens-, test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. För att förse verksamheten på Foodhillsområdet med hållbar energi bygger Nevel en ny biobränsleanläggning som ska ersätta den gamla naturgaslösningen som använts tidigare.

Byggnationen av nya energiproduktionsanläggningen i Foodhillsområdet

Den nya energiproduktionsanläggningen i Bjuv genererar biobaserad energi för industriell användning och förser Foodhillsområdet med 100 % förnybar energi, för energieffektiv och hållbar produktion av livsmedel. Ett samarbete som gynnar hela samhället.

Kol­dio­xi­duts­läpp reduceras med 2 900 ton/år

Den nya biovärmeanläggningen producerar värme med träflis som bränsle. För att utvinna maximalt med energi från bränslet installeras en rökgaskondensor som tar tillvara på värmen som annars hade försvunnit genom skorstenen.

Genom den här biovärmelösningen minskas utsläppen av fossil koldioxid med 2 900 ton per år jämfört med den gamla naturgaslösningen.

Fördelar

Minskade koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen minskar med 2 900 ton jämfört med den gamla naturgaslösningen.

Cirkulär ekonomi

Med biobränslebaserad värme är man ett steg närmare verksamhetsmålet att uppnå cirkulär livsmedelsproduktion.

Försörjningstrygghet

Med Nevel som partner nyttjar man vår energiexpertis och säkerställer tillförlitliga värmeleveranser.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss.

Peter Bäckström

Director, Real Estate Business

+46 76 141 4416