Skip to content

Kinnusen Mylly

Omvandling av restprodukter till energi och värme

Kvarnen Kinnunen i Utajärvi, Finland, utmanar stora bruk i Centraleuropa med sina egna glutenfria havreprodukter.  Nevels 3,5 MW energiproduktionsanläggning producerar energi till havrekvarnen och en närliggande foderkvarn samt levererar fjärrvärme till Utajärvis kommun. All energi produceras från havreskrov, en biprodukt från malningsprocessen.

FÖRDELAR

  • Tillförlitlig leverans
  • Ökad hållbarhet
  • Minskat spill

"Vi ansåg att Nevels erbjudande var det bästa eftersom det var konkurrenskraftigt och trovärdigt. Om havreskrov inte finns tillgängligt under vissa perioder, levererar Nevel istället träpellets som bränsle utan att några andra förändringar behöver göras."

Petri Leskinen

Senior Vice President for Habitat, Utajärvi kommun

En lokal, cirkulär ekonomi

Kvarnen producerar upp till 6 miljoner kilo havreskrov per år. Havreskroven transporteras bara några tiotals meter till silon och slutligen värmepannan, vilket sparar transportkostnader och utsläpp. Skroven eldas för att värma upp vatten och ångan som bildas ger energi till havre- och foderbruken. Det närliggande foderbruket använder det spannmål som inte är lämpligt för mjöl eller storskalig matproduktion, allt för att minska avfallet. Överskott av havreskrov kommer även att användas som foder till renar.

6 miljoner kg

Mängd producerat havreskrov per år


50

Uppvärmda fastigheter

Från biprodukt till fjärrvärme

I Utajärvi används fjärrvärme för offentliga byggnader och ett flertal bostadsföretag. Värmeanläggningen på 3,5 MW vid Kinnunen-kvarnen ger värme till över 50 fastigheter i kommunen. Från början avsåg Utajärvi kommun att köpa fjärrvärme för att distribuera i sitt eget nät, men bestämde sig senare för att sälja nätet till Nevel – vilket frigör resurser som kan användas någon annanstans i kommunen.

”Vi genererar upp till 6 miljoner kilo havreskrov som en biprodukt varje år. När vi fattade beslutet att bygga havrekvarnen visste vi redan att vi ville använda skroven för att producera hållbar energi.”

Toni Kuure

Procurement and Product Development Director, Kinnusen Mylly

Utmaningen

Tillhandahålla kostnadseffektiv och miljövänlig energi till en ny havrekvarn.

Lösningen

En 3,5 MW värmeanläggning som eldar överblivet havreskrov för att tillgodose kvarnens energibehov, samt tillhandahåller fjärrvärme lokalt.

Resultatet

Nevels lösning kommer att öka hållbarheten vid Kinnunens kvarn och samtidigt minska biprodukterna från malningsprocessen.

Låt oss diskutera – vi är glada för att få berätta mer!

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464