Skip to content

Samarbete mellan Orust kommun och Nevel sparar 300 MWh energi per år

Förbättrad energieffektivitet i produktionen

I augusti 2020 förvärvade Nevel två fjärrvärmenät av Orusts kommun på den svenska västkusten. Fjärrvärmeanläggningarna ligger i Henån och Ellös och produktionen är cirka 9 GWh per år. Kunderna är främst kommunala verksamheter såsom kontor, skolor och bibliotek, men även fastighetsbolag, industriföretag och privata bostäder. Utöver anläggningarna finns också solpaneler som genererar cirka 300 MWh per år.

Det gått ett drygt år sedan övertagandet av fjärrvärmenäten i Orusts kommun, starten på en gemensam resa mot en hållbar framtid. Simon Knoks, regionchef på Nevel, berättar om förbättringarna som planeras och genomförs för att få en ännu mer energieffektiv produktion av energi och fjärrvärme.

– Redan innan vi tog över fjärrvärmenäten drev vi dem åt kommunen under några år. Ett exempel på energieffektivisering gäller flispannan i Ellös, där det även finns solpaneler i anläggningen. Effekten på pannan var för hög för att fungera optimalt under sommartid, när behovet av värme är lågt. För att undvika att elda med olja, vilket hade varit ett alternativ, användes den stora flispannan med sin högre effekt även under sommaren. Överskottsvärmen, motsvarande energin från solpanelerna, kyldes i princip bort.

Fördelar

  • Förbättrad energieffektivitet
  • Pålitlig fjärrvärmeleverans
  • Orust kommun kan fokusera på sin kärnverksamhet
Nevels fjärrvärmeanläggning i Orust kommun

Optimering av driften

För att förbättra energieffektiviteten installerade Nevel en ny, mindre flispanna med en effekt som är mer anpassad för behovet under sommartid. Pannan startas och stoppas automatiskt och är därför i drift bara när solpanelerna inte räcker till. Det resulterar i bättre ekonomi när energin från solpanelerna kan tas tillvara på ett mer optimalt sätt.

Anders Andersson, förvaltare/projektchef på Orustbostäder och en av Nevels stora kunder i kommunen, är nöjd med driften som Nevel tillhandahåller.

– Överföringen till Nevel har gått väldigt fint och leveranserna fungerar mycket bra. Vi har också bra kontakt och ett nära samarbete med driftpersonalen här, i väldigt positiv anda. Dessutom får vi bra information om vad som sker hela tiden. Allt fungerar väldigt bra, konstaterar Anders.

Överföringen till Nevel har gått väldigt fint och leveranserna fungerar mycket bra. Vi har också bra kontakt och ett nära samarbete med driftpersonalen här, i väldigt positiv anda. Dessutom får vi bra information om vad som sker hela tiden. Allt fungerar väldigt bra.

Anders Andersson

Förvaltare/Projektchef, Orustbostäder

Nevels fjärrdriftstjänst förbättrar prestandan

Under hösten 2021 kommer anläggningarna i Henån och Ellös att anslutas till Nevels fjärrdriftstjänst, vilket innebär att all övervakning och drift kommer att ske på distans via Nevels Remote Operation Service. Fördelarna med att digitalisera drift och underhåll är många, bland annat förbättrade processer och prestanda, minskning av utsläpp samt förbättrad tillgänglighet. Drift- och underhållspersonalen kan på så sätt fokusera på förebyggande underhåll under normala arbetstider i stället för att rycka ut och hantera hastigt uppkomna problem – en effektivisering som i slutänden leder till ökad lönsamhet för alla parter.

Utmaning

Att använda överskottsvärme från solpaneler tillsammans med en flispanna även när behovet av värme är lågt.

Lösning

Optimering av energi- och resurseffektiviteten hos fjärrvärmeanläggningen genom en mindre flispanna som kompletterar solpanelerna.

Resultat

Förbättrad energieffektivitet, miljövänlighet och stabila leveranser av fjärrvärme, med nöjda kunder.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss.

Peter Bäckström

Director, Real Estate Business

+46 76 141 4416