Skip to content

SKB i Östhammar

Sedan starten av den svenska energiproduktionen från kärnkraft har en liten del av varje såld KWh gått till Kärnavfallsfonden som finansierar Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Uppdraget som SKB har är att hantera Sveriges radioaktiva avfall så att det inte är en fara för människa och miljö. Det är ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt och man ska ta hand om allt radioaktivt avfall från svenska kärnkraftverk, sjukvård, industri och forskningsinstitutioner.

På det 3 000 kvadratmeter stora kontoret i Östhammar huserar kontorsfunktioner för SKB, en hörsal, och en utställning om hanteringen av radioaktivt avfall. I utställningen får besökare lära sig om hur radioaktivt avfall tas om hand och hur ett framtida kärnavfallsförvar är tänkt att fungera.

Sedan vi kopplade uppvärmningen till fjärrvärmenätet har värmen fungerat över förväntan. Den bara funkar.

Folke Eriksson

Bygg- och anläggningssamordnare, SKB

Bygg- och anläggningssamordnare Folke Eriksson berättar att innan SKB tog över huset hade det under lång tid fungerat som hotell och spa.
– Då värmdes det upp med direktverkande el och anläggningen hade sett sina bästa dagar. Vi var tvungna att byta värmeanläggning till ett driftsäkert alternativ som krävde minimalt med underhåll. Förra ägaren gjorde en utredning om bergvärme och det visade sig att det skulle bli ett kostsamt projekt. Vid samma tidpunkt som vi tittade på nya värmelösningar började Nevel bygga ett nytt fjärrvärmenät i Östhammar. Fjärrvärmen seglade upp som en möjlig lösning med lägre investeringskostnader och låga underhållskostnader. Sedan vi kopplade uppvärmningen till fjärrvärmenätet har värmen fungerat över förväntan. Den bara funkar.

Något som också ska funka är Sveriges slutförvar av använt kärnbränsle. SKB har därför ansökt om att bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark, två mil ifrån Östhammar. Genom omfattande undersökningar har man kommit fram till att den 1,9 miljarder år gamla berggrunden i Forsmark lämpar sig som slutförvar. Får SKB tillstånd att bygga slutförvaret kommer man att bygga bergrum 500 meter under markytan, där kärnbränslet ska förvaras i minst 100 000 år. Slutförvaret ska efter förslutning vara säkert utan underhåll eller övervakning. Berget kommer då att fungera som en av totalt tre skyddande barriärer mot strålning. De övriga två är kopparkapslar som bränslet läggs i och bentonitlera som skyddar kapseln mot vatten och små rörelser i berget.

Och så länge SKB jobbar med slutförvaret ifrån lokalerna i Östhammar jobbar vi på Nevel med att leverera skön värme till de som gör ett säkert slutförvar möjligt.

Kontakta oss

Per Ander

Real estate business

Sweden

+46 733 484 794