Skip to content

Valio

I Finland levererar Nevel värme till Valios mejer i Jyväskylä.

– Varje år färdas cirka 160 miljoner kilo mjölk genom färskproduktsmejeriet i Jyväskylä. När man föreställer sig denna mängd inser man hur viktig produktionssäkerheten är i våra energilösningar. Den är av högsta prioritet för oss. Även ett kort avbrott avbryter vår produktionsprocess och medför betydande kostnader, berättar fabriksdirektör Jukka Partti.

I Jyväskylä håller Valio på att överföra sin energiförsörjning till Nevel, som levererar den värme mejeriet i Jyväskylä behöver. Det årliga värmebehovet är cirka 30 GWh.

– Andra faktorer som är viktiga för oss förutom leveranssäkerheten är kostnadseffektiviteten och miljöaspekterna. I och med denna lösning ersätter vi den tunga brännoljan med inhemsk närproducerad energi.

Valios mjölkproduktion, tillsammans med produktions- och förädlingskedjan, sysselsätter cirka 1 500 personer i mellersta Finland och skapar inkomster på 60 miljoner Euro per år i regionen. Övergången till inhemsk närproducerad energi stärker den regionala ekonomin ytterligare.

– Vi betonar driftssäkerhet, lönsamhet och hållbar utveckling i våra energilösningar, men utan kunnande är allt det där bara fina ord. Våra samarbetspartner måste helt enkelt vara experter på det de gör, förklarar Peter Fabritius.

Valio och Nevel har tidigare samarbetat på mejeriet i Haapavesi. Nu överför Valio också energiförsörjningen för färskproduktsmejeriet i Jyväskylä på Nevel.

– Ett speciellt drag i mjölkförädlingen är att råmjölk flödar in hela tiden och den måste processas omedelbart. Inga produktionsavbrott får förekomma. Allt måste fungera och vi måste hela tiden få den mängd processånga som vi behöver.

– Det verkliga och slutliga priset som Valio betalar för energin bildas först via driftssäkerheten, eftersom produktionsavbrott medför stora kostnader för oss. Varken vi eller våra samarbetspartner har råd med sådana. Mejeriet i Jyväskylä tillgodoser efterfrågan från 1,8 miljoner finländare. Fabritius menar att det är lätt att lita på Nevel.

– I ett litet land som Finland känner alla aktörer till varandra. Vi kände också till aktörerna då vi startade konkurrensutsättningen. Nevel var med tanke på helheten det bästa valet för Jyväskylä.

– Förutom de viktigaste kriterierna fick Nevel plus för den inhemska produktionen, användningen av närproducerad energi och sitt innovativa grepp. När det gällde de tekniska lösningarna visade bolaget att man vill och kan tänka för kunden. Det är övertygande och ger framtidstro.