Skip to content

Åmotfors Energi byter namn till Nevel

februari 22, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Namnbytet påverkar inte vår relation med kunder och leverantörer

I oktober 2022 förvärvade energiinfrastrukturföretaget Nevel bolaget Åmotfors Energi AB, beläget i Eda kommun, Sverige. Nevel ger kontinuitet i energiförsörjningen och stödjer minskning av klimatpåverkan från energiproduktion. Energin distribueras främst till Nordic Papers Åmotfors kraftpappersbruk och till Eda kommuns fjärrvärmenät. Genom samarbetet kommer Nevel att ge ett dedikerat stöd till Nordic Papers utveckling på platsen. Företagen har en gemensam ambition att förbättra energieffektiviteten och minska CO2-utsläppen.

Integrationen av Åmotfors Energi till Nevel har fortskridit enligt planerna. Som en av de viktigaste milstolparna i företagens integration byter Åmotfors Energi nu namn till Nevel. Förändringen innebär en sammanhållen kundservice och förenklar kommunikationen mellan alla intressenter. För Nevels kunder och partners kommer förändringen att synas via bl.a. e-postadresser och dokumentation. Mailadresser kommer att bytas ut till namn.efternamn@nevel.com. Ändringen gäller från den 28 februari 2023.

Mer information:

Timo Valkeinen
Head of account Management Industrial infrastructure
timo.valkeinen@nevel.com
+46 73 069 68 35

Anna Laggren
Vd, Nevel Åmotfors
anna.laggren@nevel.com
+46 72 22 60 98 98

Hanna Viita
Sustainability and communications
hanna.viita@nevel.com
+358 40 167 17 55

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier. Nevel servar nästan 100 industri- och över 5 000 fastighetskunder med energi och fjärrvärme samt cirkulära lösningar. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och har 190 medarbetare i Finland, Sverige och Estland.