Skip to content

Anaika Wood Group och Nevel har ingått ett samarbetsavtal för att öka effektiviteten i energiproduktionsanläggningen vid sågverket i Soinlahti, Finland

augusti 17, 2020
  • Pressmeddelanden och nyheter

Partnerskapet gör det möjligt för Anaika att fokusera på sin kärnverksamhet medan Nevel övertar ägandet av värmeproduktionsanläggningarna för att säkerställa långsiktig värmeförsörjning för sågverkets kritiska, industriella processer.

Nevel, ett företag inom avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar, har tecknat ett samarbetsavtal med det ledande finska träförädlingsföretaget Anaika Wood Group Ltd (Anaika) som omfattar ägande, drift och utveckling av energiproduktionsanläggningen vid sågverket i Soinlahti, som ligger i Iisalmi, norra Savonia, Finland. Som en del av avtalet övertog Nevel ägande och fullt ansvar för drift av anläggningen från 1 juli 2020.

Anläggningen genererar 50 GWh energi årligen. Energin som produceras vid anläggningen används i processen vid torkning av timmer. Anläggningen kommer att anslutas till Nevels molnbaserade digitala drift- och underhållsplattform, som använder avancerade maskininlärningsalgoritmer för att stödja ett bättre beslutsfattande och förbättrad effektivitet i produktionen. Nevel kommer framöver även att ansvara för planering och genomförande av investeringar för att ytterligare optimera effektiviteten i anläggningen.

”Redan från första mötet var vi övertygade om Nevels expertis och erfarenhet av infrastrukturlösningar. Nevel har åtagit sig att förbättra användbarheten och effektiviteten i energiproduktionen vid fabriken i Soinlahti. För oss är de här kriterierna av yttersta vikt”, säger Markku Maukonen, VD, Anaika.

”Samarbetsavtalet är ett perfekt exempel på hur vi, genom vår samarbetsmodell, utnyttjar vår expertis för att förbättra kundernas processer och förenkla deras vardag genom att hjälpa dem att fokusera på vad de gör bäst. Avtalet är bara början på en längre historia och vi ser fram emot att arbeta proaktivt med Anaika under många år framöver, säger Andrej Solovian, Sales, Nevel.

För mer information, kontakta:
Markku Maukonen, +358 400 19 00 62, Anaika Wood Group Ltd Oy
Andrej Solovian, +358 445 95 90 43, Nevel Oy
Hanna Viita, +358 401 67 17 55, Nevel marknadsföring och kommunikation

Om Nevel
Nevel är ett avancerat infrastrukturföretag som har åtagit sig att ta kundens infrastruktur till nästa nivå. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och hanterar över 40 fjärrvärmenät med branschens mest sofistikerade digitala plattform. Nevel har 130 experter i Finland, Sverige och Estland. Företagets omsättning är 100 miljoner euro. Nevel ägs av Vapo Group.

Om Anaika
Anaika är ett ledande finskt träförädlingsföretag med rötter som sträcker sig tillbaka till 1993. Företaget bearbetar timmer och trämaterial till sågat och hyvlat trä samt limträ. Anaika har verksamhet på fyra orter i Finland – Lieksa, Kiihtelysvaara, Soinlahti och Toivakka – och har cirka 150 anställda. De viktigaste exportmarknaderna är Japan och andra länder i Asien. Produkterna exporteras också till Europa, Nordafrika och USA.