Skip to content

Återupplivad elpanna minskade koldioxidutsläppen med 60 % i Österbybruk

oktober 20, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

En återupplivad elpanna i fjärrvärmeverket i Österbybruk ledde till en minskning av koldioxidutsläppen med hela 60 % tack vare minskad användning av backup-lösning med oljepanna.

Varje år tas biopannan i Nevels fjärrvärmeverk i Österbybruk ur drift för revision, då reparationer, inspektioner och service sker. För att klara värmeleveranserna krävs då en backup-lösning, i det här fallet en oljepanna som innebär ökade koldioxidutsläpp när den är i drift.

Med målet att minska utsläppen och sänka driftskostnaderna startades en utredning för att ersätta oljepannan med en pelletspanna, men projektet tog en snabb vändning till förmån för en elpanna som tidigare hade tagits ur drift. Efter byte av ett kretskort och besiktning kunde den driftsättas igen.

Fördelarna med elpannan är flera: låg investeringskostnad, minskade utsläpp och en breddad bränslemix, samtidigt som elpriserna var låga under sommaren. En jämförelse med förra året visar en kraftig minskning av utsläppen med elpannan i drift.

  • 2022 (utan elpanna) användes 171,15 MWh under 2 veckor (46 ton CO2)
  • 2023 (med elpanna) användes 67,5 MWh under 2 månader (18 ton CO2)

Utsläppsminskningen motsvarar 28 ton, eller 60 %, trots en betydligt längre revisionsperiod på grund av större insatser under 2023. Nu finns planer på att flytta revisionerna till en varmare period för att få bort behovet av olja helt och hållet.

I värmeverket har även en förbättring av verkningsgraden på biopannan och optimering av fjärrvärmetemperaturen genomförts. Under 2022 var verkningsgraden 77 % i snitt, för att öka till 85 % mellan januari och juli 2023. Arbetet fortsätter nu med verkningsgradsförbättring på kringutrustning, åtgärder som bidrar till en förbättrad energieffektivitet och hållbar produktion av energi.

Mer information
Hanna Viita, Director, Sustainability and Communications, Nevel, +358 40 167 17 55

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland.