Skip to content

Bristen på naturgas håller industrin i ett järngrepp

augusti 30, 2022
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

Naturgasen går mot en klassisk tillgång- och efterfråganproblematik där ett nytt jämviktsläge så småningom kommer att infinna sig. Tyvärr är det nog långt kvar innan det råder någon sorts balans och framöver får vi acceptera en allt högre volatilitet och en högre kostnadsbild.

Leveranserna av naturgas genom Nord Stream 1 är kraftigt reducerade och att snabbt komplettera eller ersätta gasen med annan källa är svårt då infrastrukturen för att exempelvis ta emot flytande naturgas är kraftigt begränsad. Gasfältet Tyra i Nordsjön utanför Danmark, från vilket Sverige i normalfallet får lejonparten av den gas som levereras in i det svenska gasnätet, ligger just nu nere på grund av planerat underhåll fram till sommaren 2023. Även om Baltic Pipe börjar transportera naturgas från Norge via Danmark till Polen under slutet av 2022 finns det ett så stort underskott av gas i Centraleuropa att marknaden förutspår fortsatt höga priser i Sverige och Danmark.

Bristen på naturgas reflekteras också i det ökade elpriset, både här hemma i de södra delarna av Sverige och i övriga Centraleuropa. Även om politiker nu funderar på att förlänga driften av de tre sista kärnkraftverken i Tyskland har man fortfarande ambitionen att helt stänga ner sin kärnkraft till slutet av 2022. Då inte fossilfria alternativ såsom vindkraft och solceller helt kan kompensera för effektförlusten, producerar man i Tyskland el från bränslen såsom kol och naturgas. Frankrikes kärnkraft kan inte stötta då den inte kan gå för fullt, eftersom värmeböljan i Europa gör att kylvattnet är för varmt och kylsystemet helt enkelt inte är dimensionerat för rådande omständigheter. Sverige kan inte stötta på annat sätt än att köra det oljeeldade Karlshamnsverket då södra Sverige lider av en effektbrist.

Sammantaget radar variablerna upp sig till något av en perfekt storm, den tillgängliga volymen är mindre än normalfallet samtidigt som den behöver räcka till mer. Ska man se något positivt på händelseutvecklingen är det att industrin nu accelererar sin konvertering bort från fossila bränslen.

Det är dags för Sveriges industri att slå sig fri från beroendet av naturgas och skapa en framtid med CO2-neutral energiproduktion.

Energikostnadens andel av de totala produktionskostnaderna har tidigare inte varit särskilt betydande. Idag har situationen förändrats radikalt. Kanske inte alla har kunnat förutse förändringarna och ökningen av energipriserna har kommit som en överraskning. Företag som har reagerat i tid genom att bygga miljövänliga energilösningar kan nu öka produktionen och vinsten, medan andra som inte varit lika framsynta måste höja priserna eller i värsta fall minska produktionen.

Det är dags för Sveriges industri att slå sig fri från beroendet av naturgas och skapa en framtid med CO2-neutral energiproduktion. Vill ni, hjälper vi er gärna att hitta rätt lösningar för ert företag.

Genom att överlåta ansvaret för investeringar och energisystem till professionella och långsiktiga aktörer, och sedan köpa tillgången till energi som en tjänst, kan industrin minska sin löpande kostnadsmassa samtidigt som man uppfyller omvärldens allt mer kritiska miljökrav.

Fredrik Bjöörn

Industrial business

Sweden

+46 70 248 36 43