Skip to content

Effekterna av kriget i Ukraina – energiförsörjningen fortsätter

mars 3, 2022
  • Pressmeddelanden och nyheter

Kriget som Ryssland startade i Ukraina har chockat oss alla, och det måste fördömas. Våra tankar är hos det ukrainska folket i deras nödsituation. Nevel följer myndigheternas instruktioner angående det aktuella läget. När det gäller energiproduktion och fjärrvärme ser vi ingen omedelbar negativ påverkan, vi kan säkerställa försörjningen av värme. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa fortsatt tillgång till energi. Vi har också stöttat UNICEF. Tillsammans med våra partner och kunder fortsätter vi arbetet med att hantera den pågående krisen.

Mer information:
Hanna Viita, Communications, +358 40 167 17 55
Peter Bäckström, Country Director, +46 (0)76 141 44 16

Nevel i korthet
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.