Skip to content

För att uppnå en cirkulär ekonomi krävs samarbete mellan toppledare

april 1, 2021
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

Industrisektorn är oerhört viktig, och fördelarna som skapas av positiva förändringar inom sektorn har potential att ge en enorm inverkan, både ekonomiskt och i många andra avseenden. Koldioxidneutralitet, eller till och med koldioxidnegativitet, kommer att vara extremt viktigt för samhället och avgörande för företagens konkurrenskraft.

Tidvattnet vänder för hållbara affärsverksamheter

Vi har sett en enorm tillväxt i verkligt hållbara investeringar de senaste åren, och särskilt förra året började tidvattnet vända på riktigt. Det har varit inspirerande att se de många nya genombrott som stora företag har uppnått, och hur mindre nystartade företag och tillväxtföretag använder teknik för att utveckla och bygga hållbara lösningar. Det är också fantastiskt att se nästa generations vilja att arbeta för företag med högre syften och köpa och konsumera hållbara produkter och tjänster. Den enorma väckarklockan från krisen med covid-19 har visat vad vi kan uppnå om vi går in för det.

Goda affärer är bra affärer

Mitt personliga kall är att hjälpa människor och företag att se att det ligger i vårt eget stora intresse att hantera utmaningar inom hållbarhet, och att positiva effekter och ekonomiska vinster inte utesluter varandra utan skapar en positiv synergi. Goda affärer är bra affärer. Jag strävar efter att förmedla detta budskap genom att lyfta fram de många bra exempel som vi kan se runtom i världen. Jag strävar också efter att visa toppledare att de kan och verkligen behöver ta ansvar för vår värld och ekonomin i stort genom att fokusera sina ansträngningar på att utveckla rättvisa och hållbara skattesystem och regelverk, uppmuntra samarbete mellan olika industrisektorer och att stimulera investeringar. För att uppnå en cirkulär ekonomi behöver de högsta ledarna samarbeta med varandra, och med regeringar, kring dessa ämnen.

Jag uppmuntrar alla som är intresserade av de ämnen som jag har tagit upp i den här bloggen att anmäla sig till Nevel’s Industrial Infrastructure Summit, särskilt eftersom årets tema är ”Att leda omvandlingen till konkurrenskraftig hållbarhet”. I slutändan måste goda affärer vara bra affärer, annars är de inte hållbara.

Under mitt anförande kommer jag att:

• förklara utmaningarna och möjligheterna med konkurrenskraftig hållbarhet,
• visa hur företag runt om i världen framgångsrikt hanterar dessa utmaningar,
• förklara hur koldioxidneutralitet, till och med koldioxidnegativitet, kan uppnås genom nätverkande inom industrisektorn, och
• visa hur avfall kan omvandlas till lönsamma resursströmmar.
Agendan är fullspäckad med intressanta ämnen och teman, och jag och de andra talarna ser fram emot att dela med oss av våra värdefulla insikter!

Marga Hoek är en sann visionär när det gäller hållbar affärsverksamhet och hållbara medel, och hon förstår och tillämpar affärsverksamheten i sitt eget arbete. Hon har varit vd för ett flertal privata och offentliga företag och är även medlem i Thinkers50, den globala rankningen av tankebyggare inom management. Marga är en global röst och arbetar på högsta nivå tillsammans med ministrar och presidenter, och har skrivit för publikationer som The Huffington Post och Executive Finance, samt för forum såsom G7, G20 och COP23 Climate Change. Hon är också unik genom att påvisa hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt avancerad teknik kan vara en god kraft genom banbrytande, hållbara affärsmodeller.