Skip to content

Fossilberoendet i Gimos fjärrvärmenät byggs bort

februari 1, 2023
  • Pressmeddelanden och nyheter

Energiinfrastrukturföretaget Nevel investerar i en ny ackumulatortank vid värmeverket i Gimo. Därmed kan fossilberoendet pressas ned till under 0,1 procent av energiproduktionen, och koldioxidutsläppen reduceras med omkring 180 ton per år.

Värmeverket i Gimo, som ägs och drivs av energiinfrastrukturföretaget Nevel, planerar att investera över 10 miljoner kronor i en ackumulatortank som lagrar värme under perioder av överskott för att användas när behov uppstår.

Genom investeringen räknar Nevel med att dra ned andelen fossilt bränsle till under 0,1 procent av den totala energiproduktionen och att minska det totala koldioxidutsläppet med omkring 180 ton per år. Samtidigt förbättras arbetsmiljön med färre oplanerade stopp i anläggningen.

Verket i Gimo har två pannor för förbränning av flis och annat biobränsle, samt en panna som eldas med olja och som används vid produktionstoppar. Fjärrvärmesystemet utnyttjar också spillvärme från industrier i området.

– Med den här investeringen blir energiproduktionen i Gimos fjärrvärmenät och fjärrvärmeleveransen till Sandvik Coromant nästintill helt fossilfri samtidigt som de totala koldioxidutsläppen minskar avsevärt och tillgängligheten förbättras. Den bidrar också till framväxten av en cirkulär ekonomi genom att energi i spillvärme från industrin kan sparas, säger Peter Bäckström, Nevels Sverigechef.

Nevel har fått bygglov för att bygga en tank på 1 000 m3 varmvatten. Det första spadtaget togs i slutet av november och installation av tanken påbörjas i februari och sätts i drift i juni 2023.

För mer information, kontakta:
Peter Bäckström
Sverigechef
E-post: peter.backstrom@nevel.com
Telefon: +46 76 141 4416

Hanna Viita
Hållbarhetschef
E-post: hanna.viita@nevel.com
Telefon: +358 40 167 1755

Timo Valkeinen
Head of account Management Industrial infrastructure
E-post: timo.valkeinen@nevel.com
Telefon: +46 73 069 6835

Om Nevel
Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Vi är åtagna en klimatpositiv tillväxt och bedriver samhällspåverkan genom att samskapa lokala cirkulära ekonomier och driva på omvandlingen mot koldioxidneutral energiproduktion. Nevel servar nära 100 industriella kunder och över 5 000 fastighetskunder med decentraliserade energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Företaget driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät. Nevel har en årlig omsättning på 115 miljoner euro och sysselsätter 190 experter i Finland, Sverige och Estland. www.nevel.com/sv/