Skip to content

Industrin står för nästan hälften av vår energianvändning – nu behövs ytterligare effektivisering

mars 22, 2021
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur

Utsläppen måste minskas drastiskt under de kommande åren, i linje med Parisavtalet. EU har satt ett utmanande utsläppsmål i slutet av detta decennium. EU strävar efter full koldioxidneutralitet fram till 2050. Utsläppsminskningar behövs i alla samhällssektorer. Men särskilt inom industrin, som står för nästan hälften av vår energianvändning, behövs nu mer ansträngningar.

Förutom att hålla energiproduktionen ren kan betydande förbättringar av energianvändningen uppnås genom energieffektivitet och processeffektivitet – ofta till en lägre kostnad än genom att producera mer energi. Digitalisering i dess olika former, såsom artificiell intelligens och automatisering, öppnar också möjligheter för helt nya förbättringar.

För min del välkomnar jag dig 6 maj till Industrial Infrastructure Online Summit, med Nevel som värd! Under min presentation blir energiförändringen som ligger framför oss tydlig för deltagarna, med bland annat:

  • utmaningar
  • möjligheter och
  • skala.

Branschens beslutsfattare kommer att få en heltäckande bild av energirevolutionen framöver, liksom de olika lösningsmodellerna.

Notera! Keynote-presentationer kommer inte att finnas tillgängliga efter evenemanget.

Peter Lund är professor i teknisk fysik vid Helsinkis Aalto Universitet. Han har varit rådgivare runt om i världen, inklusive för Europeiska kommissionen, Kina och Internationella energibyrån (IEA). Han är vice ordförande för Finska klimatpanelen, som ger råd till beslutsfattare om klimatförändringar. Professor Lund har mer än 40 års karriär inom energiområdet. Han har stor erfarenhet av forskning, teknik och innovation och arbetar internationellt inom olika discipliner rörande energipolitik och affärsperspektiv. Hans arbete har hjälpt till att öppna möjligheter för framtidens energi.