Skip to content

Intervju med Nevels vice ordförande Lars O. Josefsson

maj 11, 2022
  • InfraTalks – insikter om infrastruktur
  • |
  • Pressmeddelanden och nyheter

Lars O. Josefsson, nyligen utsedd till vice ordförande i Nevels styrelse, berättar om vad som lockar med Nevel, vad som är bra med outsourcing, och vad han hoppas bidra med i sitt styrelsearbete.

Du har gjort en lång karriär inom industrin, både i Sverige och internationellt. Vad är det med Nevel som lockar dig?
Nevel är ledande inom energieffektivitet – ett område som jag ser blir allt viktigare för industriföretag. Nevel kan ta ett funktionsansvar för en anläggnings hela behov. Här finns ett nytänkande när det gäller framtidens energisystem i industrin.

Jag vill gärna vara med och utveckla erbjudandet, och hjälpa kunder och potentiella kunder att se nyttan med en partner som Nevel. Möjligheterna är enorma.

Nevel har sedan ett år en ny ägare i franska investmentföretaget Ardian, på vars uppdrag du sitter i styrelsen. Hur är Ardian att jobba med?
Jag är imponerad av personerna på Ardian jag har träffat. Deras engagemang i hållbarhet och energieffektivitet är inte bara snack. De har en tydlig vision för sina portföljbolag. Här finns både kompetens och stora finansiella muskler. Nevel kan delta i riktigt stora sammanhang, både vad gäller outsourcing och företagsförvärv.

Du talar mycket om outsourcing. Vilka är drivkrafterna bakom outsourcing av energisystem?
De gångna 30 åren har företag fokuserat alltmer på kärnverksamheten och outsourcat kringfunktioner. I dag finns knappt ett industriföretag som har kvar funktioner som städning, IT-drift, lunchservering, fordonsflotta och redovisning i egen regi. Många har också sålt sina fastigheter för att sedan hyra tillbaka dem.

Förr kunde industrin elda för kråkorna. Det funkar inte längre.

Nu kommer samma trend till energisystemen. Förr kunde företagen elda för kråkorna i sina anläggningar. Det funkar inte längre. Förändringstrycket på dem ökar i takt med att energipriserna stiger och miljökraven blir tuffare. Nu är det energieffektivitet som gäller.

Den här utvecklingen har pågått länge i Finland, där Nevel har sina rötter. Men svenska industriföretag har ofta en mer konservativ hållning, och fortsätter att driva sina energisystem i egen regi. Jag har svårt att förstå det.

Vad är poängen med att outsourca energisystem?
I grunden handlar det om att utnyttja skalfördelar inom områden som teknikutveckling, underhåll, bränsleförsörjning, och driftövervakning, men också om att komma åt kompetens inom till exempel olika produktionssätt och metoder för att reducera CO2-utsläpp. Ett företag som på egen hand utvecklar och driver exempelvis ett mindre värmesystem har inte en chans att göra det lika bra som Nevel, som driver många liknande anläggningar. Till det kommer att energisystem ofta är stora och dyra investeringar. En outsourcingpartner kan köpa kundens anläggning och leverera kundens energibehov som en tjänst. Det frigör kapital för investeringar i kärnverksamheten.

Var är Nevel om 5 år?
Det är till slut kunderna som avgör. Jag är dock säker på att Nevel har växt ordentligt. Det mesta talar för det. Här finns kompetens, erfarenhet, finansiella resurser och framför allt erbjudanden som industriföretag behöver om de vill fokusera på sin kärnaffär, upprätthålla sin konkurrenskraft och nå sina klimatmål.

Kort om Lars O. Josefsson:

Lars Josefsson board of directors Nevel

Lars är utbildad vid Chalmers tekniska högskola och har en lång och framgångsrik karriär inom svensk och internationell industri.

  • Vice ordförande i Nevels styrelse.
  • Styrelseledamot i skogsföretaget Holmen, Ouman Oy (ett företag i Ernströmgruppen).
  • Lars har tidigare haft ledande positioner i företag som Vestas, Sandvik Mining and Construction, Mycronic AB, Alimak Hek Group, ABB och Siemens.
  • Lars är född 1953, gift, och har tre vuxna barn. Han bor i Norrköping.

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.