Skip to content

Lokalt ekosystem värmer träindustriföretaget Deromes anläggning i Tanumshede

oktober 15, 2020
  • Referenser och samarbete

Energieffektivisering, minskade transporter, mindre CO2-utsläpp och övergång till 100 % förnybara bränslen är bara några av fördelarna efter Deromes investering i en flispanna och anslutning till Nevels fjärrvärmenät.

Träindustriföretaget Deromes 19 000 kvadratmeter stora anläggning i Tanumshede är i grund och botten en takstolsfabrik. Dessutom inrymmer fastigheten en bygghandel och en handfull externa hyresgäster.
– När vi tillverkar våra takstolar får vi stora mängder spillvirke i form av träklossar, berättar Patrik Vendelskulle, fastighetsansvarig på Derome Byggvaror & Träteknik AB i Tanumshede.

Utnyttjar eget spillvirke som bränsle

Spillvirket transporterades tidigare bort och såldes, men transporterna var kostsamma och i slutänden var det ingen bra ekonomisk affär för företaget. Vid den tidpunkten värmdes anläggningen upp med en pelletspanna och Patrik Vendelskulle såg en möjlighet i att bygga om den till en flispanna, och sedan installera en flistugg med ett flisförråd för att kunna utnyttja det egna spillet som bränsle.
– Vi bytte till träflis för att värma vår fastighet och hade en stor oljebrännare som backup, men märkte att vi inte gjorde av med så mycket värme själva. Flispannan gick oftast på 30-50 % effekt och under de varmare årstiderna stod den till och med stilla. Dessutom gjorde vi samtidigt av med 30-40 kubikmeter olja i backup om året.

– Dels fick vi bort vår oljebrännare och kunde använda fjärrvärmen som backup istället, dels blev vi av med överskottsvärmen genom att leda ut den i fjärrvärmenätet. Det har fungerat fantastiskt bra faktiskt.

Patrik Vendelskulle hade haft kontakt med Nevel tidigare, då för att kunna ersätta oljebrännaren med fjärrvärme i fastigheten. Han tog kontakt igen för att höra om möjligheten att sälja överskottsvärmen till Nevel.
– Vi hittade en lösning tillsammans och i december 2019 var fjärrvärmen ansluten. Dels fick vi bort vår oljebrännare och kunde använda fjärrvärmen som backup istället, dels blev vi av med överskottsvärmen genom att leda ut den i fjärrvärmenätet. Det har fungerat fantastiskt bra faktiskt. Min flispanna säljer hela tiden 100 % energi ut på fjärrvärmenätet, sedan köper jag tillbaka fjärrvärme till min fastighet. Vi har två växlare för att göra det, en för köp och en för sälj, som är installerade där oljebrännaren stod tidigare. Lösningen innebar också att vi kunde ta bort 9 stycken lastbilstrailrar med leverans av pellets och 24 stycken lastbilar med släp för transport av spillvirke från Tanumshede per år, så det är nu noll.

Resurseffektivt, lokalt ekosystem

Patrik Vendelskulle lyfter fram återcirkulerandet när de sågar upp och gör flis av träklossar, som sedan värmer takstolsfabriken. Han menar också att det är det en ekonomiskt sett bra lösning för Derome, och ser även möjligheten att senare kunna leverera flis rakt över gatan till Nevels fjärrvärmeanläggning.
– Den stora fördelen i detta är att vi har fjärrvärme, och fastighetsskötarna behöver inte ha samma inställelsetider längre. Vi har en bra backup nu, som inte kostar skjortan. Det har varit ett väldigt kul projekt. Inom Derome har vi ett väldigt stort miljöfokus och vi har verkligen lyckats med att minska antalet transporter.

Fördelar med lösningen

  • Lastbilstransporter av pellets och restprodukter har utgått
  • Byte från fossila till förnybara bränslen
  • Överskottsvärme utnyttjas till 100 %

För mer information, välkommen att kontakta:


Peter Bäckström
Country Director, Nevel
peter.backstrom@nevel.com
Tel. 076-141 44 16